MEGHÍVÓ

 

Városháza

 

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. február 10-én (csütörtökön) de. 8,30 órakor
a Közösségi Épületben tartandó ülésére

tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester

 

Napirendi pontok:

1./ Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester

2./ A polgármester és az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozattételi kötelezettsége teljesítéséről szóló tájékoztatás
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Farkas Zsolt ÜEB elnöke

3./ Adósságot keletkeztető ügyletek 2022
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

4./ Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése
Előadó: dr. Kiss-Kazsuk Katalin jegyző, Fórián Albert PB elnöke

5./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról szóló 8/2014. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

6./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásáról szóló 4/2014.(II.04.) önkormányzati rendelete módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Törökné dr. Petrény Beáta jogi referens

7./ Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének helyi szabályairól szóló 30/2006.(XII.08.) sz. rendeletben szereplő a helyiségek bérleti díjainak felülvizsgálata
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

8./ Piaci helypénz és illemhely, illetve a közterület használati díjak felülvizsgálata
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

9./ Tájékoztató az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adóbevételek 2021. évi teljesüléséről és ellenőrzéséről
Előadó: dr. Kiss-Kazsuk Katalin jegyző, Fórián Albert PB elnöke

10./ A civil szervezetek 2022. évben elszámolandó működési támogatásáról
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

11./ Civil szervezetek 2022. évi támogatása (pályázati felhívás)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Oroszné Hadházi Zsuzsánna Ifjúsági, sport és civil kapcsolatok tanácsnoka

12./ 2022. évi létszám meghatározása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

13./ A közétkeztetési megállapodás módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

14./ Dr. Ludmány Csilla megkeresése a hajdúhadházi 12125/A hrsz-ú ingatlan – elővásárlási jogot biztosító – adásvételével kapcsolatban
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnök

15./ Bocskaikert-Monostordűlő 20.922 helyrajzi számú ingatlan értékesítése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

16./ Felajánlott vagyontárgy (festmény) elfogadása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

17./ A Hajdúhadházi Bölcsőde 2022. évi nyári és téli zárva tartásának rendje
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Oroszné Hadházi Zsuzsánna Ifjúsági, sport és civil kapcsolatok tanácsnoka

18./ A Hajdúhadházi Városi Óvoda 2022. évi nyári zárva tartása és ügyeleti rendje
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Oroszné Hadházi Zsuzsánna Ifjúsági, sport és civil kapcsolatok tanácsnoka

19./ A 2022/2023. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Oroszné Hadházi Zsuzsánna Ifjúsági, sport és civil kapcsolatok tanácsnoka

20./ Véleménynyilvánítás általános iskolai felvételi körzetek tervezetéről
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Oroszné Hadházi Zsuzsánna Ifjúsági, sport és civil kapcsolatok tanácsnoka

21./ Csáfordi Dénes polgármester 2021. évi szabadságának igénybevétele és 2022. évi szabadság terve
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Farkas Zsolt ÜEB elnöke

22./ Térfigyelő kamerarendszer elhelyezésének jóváhagyása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

23./ 2022. évi városi rendezvényterv elfogadása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Törökné Dr. Petrény Beáta jogi referens

24./ 16/2022.(I.13.) határozata módosítása hiánypótlási felhívás keretében
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Suhaj Enikő városüzemeltetési irodavezető

25./ Közbeszerzési eljárás indítása- Kisvárosi (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnök

 

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.