MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. február 24-én (csütörtökön) de. 8,30 órakor
a Városháza dísztermében tartandó ülésére

tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester

 

Napirendi pontok:

1./ Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester

2./ A 2/2022. (II.10.) 2022. évi költségvetési rendelet 1. módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

3./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a kistermelővé válás helyi támogatásának szabályairól szóló 16/2015. (III.26.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSB elnöke

4./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 30/2015. (X.01.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Farkas Zsolt ÜEB elnöke

5./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XI.14.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Farkas Zsolt ÜEB elnöke

6./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati környezetvédelmi alapról és talajterhelési díjról szóló 24/2012.(XI.30.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

7./ A helyi építésügyi szabályzatról és szabályozási tervről szóló – többször módosított – 21/2011. (VIII.18.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szőllős László Agrárgazdasági,város- és gazdaságfejlesztési tanácsnok

8./ Hajdúvitéz Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert FB elnöke

9./ HADÉP Kft. 2022. évi üzleti terve
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szőllős László FB elnöke

10./ A közművelődési tevékenységekről szóló jelentés, valamint a Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria éves szakmai munkatervének és éves szakmai beszámolójának elfogadása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Törökné Dr. Petrény Beáta jogi referens

11./ Éves szolgáltatási terv a közművelődési alapellátás megszervezéséhez (a Csokonai Művelődési Ház 2022. évi Munka- és szolgáltatási terve)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Törökné Dr. Petrény Beáta jogi referens

12./ Civil szervezetek 2022. évi támogatása (pályázatok elbírálása)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

13./ Hajdúhadház Város közigazgatási területére vonatkozó új településrendezési eszközeinek készítése kapcsán a partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos tájékoztatás és a 218/2009.(X.6.) Korm. rendelet szerinti övezeti érintettséggel kapcsolatos adatszolgáltatás, vélemények elfogadása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szőllős László Agrárgazdasági,város- és gazdaságfejlesztési tanácsnok

14./ Hajdúhadház Város közigazgatási területére vonatkozó új településrendezési eszközeinek készítése kapcsán a partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos tájékoztatás és a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti vélemények elfogadása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szőllős László Agrárgazdasági,város- és gazdaságfejlesztési tanácsnok

15./ Szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztása
Előadó: dr. Kiss-Kazsuk Katalin jegyző, HVI vezető, Szaniszló Tamás aljegyz

16./ A Hajdúhadházi Városi Óvoda alapító okiratának módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Oroszné Hadházi Zsuzsánna Ifjúsági, sport és civil kapcsolatok tanácsnoka

17./ 2022. évi Start közfoglalkoztatási programok indításáról szóló 164/2021.(XI.25.) számú határozat módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Kemény Erzsébet közfoglalkoztatási koordinátor

18./ Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

19./ 2022. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program indítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

20./ A HADÉP Kft-vel kötött karbantartási szerződés díjtételének változása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

21./ Tájékoztató a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 2020/2021. tanévi szakmai és gazdálkodási feladatellátásáról
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Oroszné Hadházi Zsuzsánna Ifjúsági, sport és civil kapcsolatok tanácsnoka

22./ Hajdúhadház Város Önkormányzata és a Hajdúhadházi Roma Nemzetiségi Önkormányzata között szegregált területek hulladékmentesítésére megállapodás kötése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

23./ 2022. évi városi rendezvénynaptár elfogadása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Törökné Dr. Petrény Beáta jogi referens

24./ Közbeszerzési eljárás indítása- Belvíz (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

 

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.