Meghívó

 

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. április 14-én (csütörtökön) de. 8,30 órakor
a Városháza dísztermében tartandó ülésére

tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester

 

Napirendi pontok:

1./ Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályának módosítása, egységes szerkezetben történő elfogadása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

2./ Építési törmelék és zöldhulladék lerakó telephely működtetése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnök

3./ Hajdúhadház közlekedési rendjének felülvizsgálata
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

4./ A szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztásával kapcsolatos határozat módosítása
Előadó: dr. Kiss-Kazsuk Katalin HVI vezető, Szaniszló Tamás aljegyző

5./ Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítása, egységes szerkezetben történő elfogadása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

6./ Intézményátszervezési javaslatok véleményezése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Oroszné Hadházi Zsuzsánna Ifjúsági, sport és civil kapcsolatok tanácsnok

7./ TOP Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ERFA) pályázat benyújtása c. felhívás keretében támogatási kérelem benyújtása (lakóingatlan kialakítása)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Garda Szabolcs műszaki referens

8./ TOP Plusz-3.1.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) c. felhívás keretében támogatási kérelem benyújtása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Berencsiné Veres Mónika pályázati referens

 

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.