MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. szeptember 22-én (csütörtökön) de. 8,30 órakor
a Városháza dísztermében tartandó ülésére

tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester

 

Napirendi pontok:

1./ Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester

2./ A személygépjárművek részére szolgáló parkolók közterületen történő elhelyezésének rendjéről szóló önkormányzati rendelet
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Farkas Zsolt ÜEB elnöke

3./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a veszélyhelyzeti krízistámogatás szabályairól szóló 10/2020.(IV.30.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSB elnöke

4./ Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Farkas Zsolt ÜEB elnöke

5./ Hajdúhadház 12086 és 12084 hrsz-ú telekrészek értékesítése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

6./ A Hajdúhadházi Városi Óvoda 2022/2023. nevelési évre vonatkozó munkatervének és a hozzá kapcsolódó gyermekvédelmi munkatervnek a jóváhagyása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Oroszné Hadházi Zsuzsánna Ifjúsági, sport és civil kapcsolatok tanácsnok

7./ Hajdúhadház közlekedési rendjének felülvizsgálata
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Farkas Zsolt ÜEB elnöke

8./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi létszám megállapításáról szóló 33/2022.(II.10.) számú határozatának módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Oroszné Hadházi Zsuzsánna Ifjúsági, sport és civil kapcsolatok tanácsnok

9./ Rendkívüli önkormányzati támogatás igénylése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

10./ Vízi-közmű szolgáltatást érintő szándéknyilatkozat elfogadása, az állam részére történő átadása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

11./ TOP-5.2.1-16-HB1-2020-00019 – kódszámú „Társadalmi együttműködés Hajdúhadházon” című pályázat konzorciumi együttműködési megállapodás módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

12./ TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00017 azonosító számú projektben „Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúhadházon” című magasépítési beruházás tárgyú 2. részajánlatra vonatkozó vállalkozói szerződések módosítása
TOP 4.3.1-16-HB1-2020-00017 azonosító számú projektben „Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúhadházon” című magasépítési beruházás tárgyú 3. részajánlatra vonatkozó vállalkozói szerződések módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

13./ TOP Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ERFA) c. felhívás keretében 2022.06.01-én benyújtott támogatási kérelem visszavonása és újbóli beadása 
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Berencsiné Veres Mónika pályázati referens

14./ TOP Plusz-3.1.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) c. felhívás keretében 2022.06.01-én benyújtott támogatási kérelem visszavonása és újbóli beadása 
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Berencsiné Veres Mónika pályázati referens

15./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójához
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSB elnöke

16./ Földgáz és villamos energia beszerzése önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozással
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

17./ Közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás elkövetése miatt PH/3386-11/2022 számú határozat ellen érkezett fellebbezés (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Farkas Zsolt ÜEB elnöke

 

 

 

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.