Meghívó

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. október 20-án (csütörtökön) de. 8,30 órakor
a Városháza dísztermében tartandó rendkívüli ülésére

tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester

 

Napirendi pontok:

1./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének helyi szabályairól szóló 30/2006. (XII.08.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

2./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2014.(XI.28.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSB elnöke

3./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSB elnöke

4./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XI.14.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Farkas Zsolt ÜEB elnöke

5./ Hajdúhadház – Téglás – Bocskaikert orvosi ügyelet feladatainak ellátása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSB elnöke

6./ Véleménynyilvánítás általános iskolai felvételi körzetek meghatározásához
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Oroszné Hadházi Zsuzsánna, Ifjúsági, sport és civil kapcsolatok tanácsnoka

7./ A Hajdúhadházi Városi Óvoda 2022/2023. nevelési évre vonatkozó munkatervének és a hozzá kapcsolódó gyermekvédelmi munkatervnek a jóváhagyása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Oroszné Hadházi Zsuzsánna, Ifjúsági, sport és civil kapcsolatok tanácsnoka

8./ Önkormányzati főépítészi megbízási szerződés jóváhagyása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

9./ TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00017 azonosító számú projektben „Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúhadházon” című magasépítési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntéséről szóló 58/2021.(IV.30) határozat módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

10./ TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00017 azonosító számú projektben „Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúhadházon” című magasépítési beruházás megvalósításához szükséges 65.308.133.- Ft saját erő biztosítása költségvetésben 59/2021.(IV.30) határozat és a 119/2021. (VII.27.) határozat hatályon kívül helyezése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

11./ TOP Plusz-1.2.2-21 Élhető települési környezet kialakítása Hajdúhadház keleti városrészében komplex fejlesztési beruházások megvalósításával című pályázat visszavonása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

12./ Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Farkas Zsolt ÜEB elnöke

13./ Az energiaárak változásának önkormányzati gazdálkodásra gyakorolt hatásaink enyhítésére szolgáló intézkedési lehetőségek bemutatása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

14./ Társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztása, tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető

15./ Város- és gazdaságfejlesztési tanácsnok megválasztása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető

 

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.