MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. november 24-én (csütörtökön) de. 8,30 órakor
a Városháza dísztermében tartandó ülésére

tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester

 

Napirendi pontok:

1./ Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester

2./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Ügyrendi, Etikai Bizottság megválasztásáról szóló 170/2021.(XII.03.) határozata módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményező:

3./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XI.14.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményező:

4./ A személygépjárművek részére szolgáló parkolók közterületen történő elhelyezésének rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző
Véleményező:

5./ 2/2022.(II.10.) 2022. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Ölveti Zsolt gazdasági és pénzügyi irodavezető
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

6./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemető használatának szabályairól szóló 35/2020. (XII.22.) önkormányzati rendeletének módosítása és a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat kérelme
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

7./ Hajdúhadház Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 23/2022. (VIII.25.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Biró-Balogh Anikó mb. főépítész
Véleményező:

8./ 2023. évi belsőellenőrzési terv és kockázat elemzés
Előadó: dr. Kiss-Kazsuk Katalin jegyző, Ölveti Zsolt gazdasági és pénzügyi irodavezető
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

9./ Települési főépítész tájékoztatása a rendezési eszközök hatályosulásának tapasztalatairól
Előadó: Biró-Balogh Anikó mb. főépítész
Véleményező:

10./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményező: Szociális és Családvédelmi Bizottság

11./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának elfogadása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményező: Szociális és Családvédelmi Bizottság

12./ Beszámoló Hajdúhadház város középtávra szóló integrált településfejlesztési stratégia végrehajtásáról
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző
Véleményező: Város- és gazdaságfejlesztési tanácsnok

13./ A Képviselő-testület 2023. évi munkaterve
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző
Véleményező:

14./ Tájékoztató a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 2021/2022. tanévi szakmai és gazdálkodási feladatellátásáról
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Konyári Ferenc jogi referens
Véleményező: Ifjúsági, sport- és civil kapcsolatok tanácsnoka

15./ Közlekedési rend felülvizsgálatának költségvetése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Suhaj Enikő városüzemeltetési irodavezető
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

16./ HADÉP Kft alapító okirat módosítása  és közbeszerzési szabályzat elfogadása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, dr. Kiss-Kazsuk Katalin jegyző
Véleményező:

17./ Hajdúvitéz Nonprofit Kft. alapító okirat módosítsa és közbeszerzési szabályzat elfogadása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, dr. Kiss-Kazsuk Katalin jegyző
Véleményező:

18./ 2022 évi igazgatási szünet elrendelése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző
Véleményező:

19./ Az energiafelhasználás csökkentése és az energiaköltségek mérséklése érdekében meghozott intézkedések
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Suhaj Enikő városüzemeltetési irodavezető
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

20./ Hajdúhadházi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme (TOP 5.2.1)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Berencsiné Veres Mónika pályázati referens
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

21./ 2023. évi Start közfoglalkoztatási programok indítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Kemény Erzsébet közfoglalkoztatási koordinátor
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

22./ 2022. évi közúthálózat karbantartás és gréderezési feladatokról tájékoztató, idei zúzott kő felhasználás kátyúzási feladatok
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Garda Szabolcs műszaki referens
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

23./ 2022-2023. évi síktalanítási feladatok ellátása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Suhaj Enikő városüzemeltetési irodavezető
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

24./ Fiatalok lakáshoz jutásának támogatásával kapcsolatos ügyben érkezett jogorvoslati kérelmek elbírálása (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményező:

25./ Közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás elkövetése miatt PH/9274-4/2022 számú határozat ellen érkezett fellebbezés (zárt)
Előadó: dr. Kiss-Kazsuk Katalin jegyző, Konyári Ferenc jogi referens
Véleményező:

 

 

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.