K Ö Z L E M É N Y

Tisztelt Ügyfeleink!

2022. július 01. (péntek) – Köztisztviselők Napja munkaszüneti nap, ezért a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal zárva tart.

Július 1-je Semmelweis Nap, a magyar egészségügy napja, egyben az egészségügyi dolgozók számára munkaszüneti nap. Július 1-jén zárva lesznek a háziorvosi rendelők, a fogorvosi rendelők, a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók. Az egészségügyi szolgáltatók a folyamatos egészségügyi ellátást július 1-én az ügyeleti rend szerint biztosítják.


Megértésüket köszönjük!

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Meghívó

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. június 30-án (csütörtökön) de. 8,30 órakor
a Városháza dísztermében tartandó ülésére

tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester

 

Napirendi pontok:

1./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 10/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Ölveti Zsolt pénzügyi és gazdasági irodavezető

2./ Az otthonteremtési támogatás helyi támogatásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSB elnöke

3./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSB elnöke

4./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hajdúhadház Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XI.14.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Farkas Zsolt ÜEB elnöke

5./ A maximális csoportlétszám átlépésének engedélyezése a Hajdúhadházi Városi Óvodában
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Oroszné Hadházi Zsuzsánna Ifjúsági, sport és civil kapcsolatok tanácsnok

6./ A Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Intézményfenntartó Társulás 2021. évi működéséről szóló beszámoló
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSB elnöke

7./ A 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Oroszné Hadházi Zsuzsánna Ifjúsági, sport és civil kapcsolatok tanácsnok

8./ Beszámoló a 2022/2023. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozásról
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Oroszné Hadházi Zsuzsánna Ifjúsági, sport és civil kapcsolatok tanácsnok

9./ A Hadházi Ezerjó Egyéb Gyümölcs- és Zöldségfeldolgozó, Tartósító Szociális Szövetkezet jogutód nélküli megszüntetése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

10./ Védőnői beszámolók a 2021. évben végzett munkáról
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSB elnöke

11./Rákóczi utca vállalkozási szerződés módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

12./ A közétkeztetési megállapodás módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

13./ HADÉP Kft. intézkedési terve
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szőllős László FB elnöke

14./ A HADÉP Kft-vel kötött karbantartási szerződés, illetve ebrendészeti telep működtetésére kötött szerződés díjtételének változása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

15./ Népkonyha létesítésével kapcsolatos együttműködési megállapodás
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSB elnöke

16./ Aesculapius 2000 Bt. szerződésmódosítási kérelme
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSB elnöke

17./ Térfigyelő kamerarendszer együttműködési megállapodás módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

18./ 84/2022.(III.11.) sz. Képviselői-testületi határozat hatályon kívül helyezése 
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Berencsiné Veres Mónika pályázati referens

19./ 2022. évi „Nyári diákmunka” program megvalósítása                                                    
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

20./ OMSZ megállapodás meghosszabbítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző

21./ Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program hosszabbítás
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Kemény Erzsébet közfoglalkoztatási koordinátor

                                              

 

 

 

 

 

                                                                                

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Csatornahasználati kisokos

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Pályázati felhívás

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Partnerségi egyeztetés

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV TERVEZET

Szerkezeti terv leírása

HÉSZ tervezet

Szabályozási javaslat-belterület és környéke

Szabályozási javaslat-közigazgatási terület

Településszerkezeti terv javaslata

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Szelektív hulladék begyűjtésének változása

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Nyári diákmunka 2022.

Kedves Hadházi Diákok!

A Technológiai és Ipari Minisztérium koordinálása mellett a kormányhivatalok és a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai megvalósításával “Nyári diákmunka” program indul ebben az évben is.
Hajdúhadház Város Önkormányzata 2022. július 1. és 2022. augusztus 31. közötti időszakra 4 órás foglalkoztatás keretében diákmunkát hirdet. A bruttó bér 100.000 Ft/hó.

A nyár folyamán munkavégzés helyszínéül szolgálhatnak többek között a Polgármesteri Hivatal mellett az Önkormányzat intézményei, valamint mezőgazdasági telephelyei. A munkavégzés jellegét tekintve lehetőség lesz többek között irodai, településüzemeltetési, valamint mezőgazdasági idénymunkára.

A foglalkoztatás feltétele az egészségügyi foglalkoztathatósági szakvélemény, melynek költsége az előző évhez hasonlóan az Önkormányzatot terheli. Ezzel csak akkor kell rendelkezni, amennyiben a diák felvételt nyer, és erről szükség esetén értesítést is kap minden érintett.

A tavalyi évhez hasonlóan ezen a nyáron is 2 foglalkoztatási időszak közül lehet választani: 2022.07.01. és 2022.07.31., illetve 2022.08.01. és 2022.08.31. közötti időszakokra szóló foglalkoztatási jogviszony létesítésre van lehetőség.

Az első ütemben a munkaszerződés július 01-31. napjáig szól. Munkakezdés napja: július 04. (július 01. munkaszüneti nap).
A második ütemben a munkaszerződés augusztus 01-31. napjáig szól, a munkavégzés ütemezéséről a későbbiekben nyújtunk tájékoztatást.

Jelentkezési határidő: 2022. 06. 23.

A jelentkezés feltételei:

  • Nappali tagozaton tanuló diákok
  • Előzetes, szolgáltatást kérőként történő nyilvántartásba vétel június 15-től a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúhadházi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán. A regisztrációhoz szükségesek a személyes okmányok, érvényes diákigazolvány, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonásakor kiadott iskolalátogatási igazolás
  • 16 és 25 év közötti életkor (2022. július 1-én a 16. életévet már be kell tölteni, és 2022. augusztus 31-én még nem töltheti be a 25. életévet)

A jelentkezéshez szükséges a Felvételi kérdőív kitöltése.

A felvételi kérdőív megküldése e-mailben a titkarsag@hajduhadhaz.hu címen, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal portáján.

Felvételi kérdőív

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

TÁJÉKOZTATÓ

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság,
hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához
kapcsolódó határozatok hatályáról

 A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 96. § (3) bekezdés a)-b) pontjainak 2022. június 1-jén hatályba lépett változásai alapján a 2020. november 4-e és 2022. június 30-a között lejárórendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetfennállását megállapító határozat hatálya 2022. augusztus 31-éig meghosszabbodik.

Tájékoztatom, hogy az ismételt megállapítás (ismételt meghosszabbítás) iránt a szülőnek vagy más törvényes képviselőnek, illetve nagykorú jogosultnak új kérelmet kell előterjesztenie, mely ismételt megállapítás iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését megelőző három hónapban (2022. június 1 – 2022. augusztus 31. közötti időszakban) is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani.

Amennyiben a kérelem a korábbi jogosultság megszűnését követően (2022. augusztus 31. napját követően) kerül benyújtásra, akkor az új jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtásának a napja.

Ha a jogosultsággal kapcsolatosan további információt, bővebb felvilágosítást szeretne kérni, a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájának (4242 Hajdúhadház, Mester utca 26. szám; Telefon: 06 (52) 212-326) munkatársai szíves rendelkezésére állnak.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Madárinfluenza miatti védőkörzet elrendelése, felügyeleti körzet bővítése

http://www.hajduhadhaz.hu/wp-content/uploads/2022/06/HB15-ELB_00014-189_2022_vedokorzet-elrendelese_alairt.pdf

http://www.hajduhadhaz.hu/wp-content/uploads/2022/06/HB15-ELB00014-190_2022_felugyeleti-korzet-bovitese-alairt.pdf

http://www.hajduhadhaz.hu/wp-content/uploads/2022/06/MI_20220609_eszak.jpg

https://portal.nebih.gov.hu/hu/madarinfluenza

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!