Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Oktatási Hivatal a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 30. § (5) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében hivatalból eljárva a Hajdúhadházi Városi Óvodában (4242 Hajdúhadház, Szilágyi D. u. 1.-3.) a

MACI csoport vonatkozásában

a koronavírus megjelenésével kialakult helyzet miatt 2020. november 23. napjától 2020. november 29. napjáig rendkívüli szünetet rendelt el.

A szülők, érintettek azonnali tájékoztatása megtörtént, az intézmény a fenntartóval szoros együttműködésben megtette a szükséges intézkedéseket.

Köszönjük együttműködésüket! Kérjük a járványügyi intézkedések további maradéktalan betartását.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Áramszünet értesítő

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.tájékoztatása szerint 2020. november 27-én (pénteken) 08:00-16:00 óra között áramszünet lesz a következő helyeke: Fényestelep kert egész szakasza, Fényes telep egész szakasza, Nemesné F.Ágnes Ingatlan, Szabó S. Ingatlan, Bocskai Tsz, Sertéstelep, Asztalosüzem, Sisistyán Ingatlan, Vízművek.
Az áramszünet indoklása a megnövekedett villamos energia igények kiszolgálása, új KIF hálózat építése.

Megértésüket köszönjük!

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Oktatási Hivatal a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 30. § (5) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében hivatalból eljárva a Hajdúhadházi Városi Óvodában (4242 Hajdúhadház, Petőfi utca 1/A) a

MARGARÉTA csoport vonatkozásában

a koronavírus megjelenésével kialakult helyzet miatt 2020. november 16. napjától 2020. november 20. napjáig rendkívüli szünetet rendelt el.

A szülők, érintettek azonnali tájékoztatása megtörtént, az intézmény a fenntartóval szoros együttműködésben megtette a szükséges intézkedéseket.

Köszönjük együttműködésüket! Kérjük a járványügyi intézkedések további maradéktalan betartását.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Tájékoztatás a Hajdúhadház város közterületein történő maszkviselés speciális szabályairól

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelete

Hajdúhadház város közterületein történő maszkviselés speciális szabályairól

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Hajdúhadház város belterületén, az alábbi közterületeken, illetve nyilvános helyeken az orrot és a szájat folyamatosan elfedő orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot köteles viselni a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki

  1. a bölcsődék, a köznevelési intézmények, a közintézmények, az egészségügyi intézmények, a gyógyszertárak, a vallási szertartásoknak helyet adó épületek, az üzletek, a pénzintézetek, a posta, a nemzeti dohányboltok, valamint a lottózók bejárata előtti, a várakozás céljára használt területen, a várakozás időtartama alatt;
  2. az élelmiszer-kereskedelmi üzletlánchoz tartozó üzletek parkolás céljára szolgáló területein;
  3. a vendéglátó üzletek étel elvitelre történő átadása helyéül szolgáló, a várakozás céljára használt területen, a várakozás időtartama alatt;
  4. a piac teljes területén;
  5. a buszmegálló és a vasútállomás teljes területén,
  6. a játszóterek teljes területén,
  7. a temető teljes területén,
  8. helytől függetlenül, ha a 1,5 m távolság nem tartható meg

 

2.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2020. december 12. napján hatályát veszti.

Dr. Kiss Katalin                                                  Csáfordi Dénes
jegyző                                                                     polgármester

Záradék:

Ez a rendelet a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel kihirdetve.

Hajdúhadház, 2020. november 12.

Dr. Kiss Katalin
 jegyző

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Hirdetmény HÉSZ módosításról

Hajdúhadház Város – Kossuth utca, 4. számú főút, Arany János utca és Káposztáskert utca által határolt területet érintő – településrendezési eszközök módosítása megtekinthető:


Hajdúhadház-összefűzött-előzetes-tájékoztatási-dok..pdf

Hajdúhadház-településrendezési-eszközök-tervezete.pdf

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Áramszünet értesítő

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.tájékoztatása szerint 2020. november 16-án (hétfőn) 08:00-18:00 óra között áramszünet lesz a Virág utca 32/A – 58. és 47 – 67. szám közötti szakaszán.
Az áramszünet indoklása a megnövekedett villamos energia igények kiszolgálása, új KIF hálózat építése.

Megértésüket köszönjük!

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Oktatási Hivatal a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 30. § (5) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében hivatalból eljárva a Hajdúhadházi Városi Óvodában (4242 Hajdúhadház, Petőfi utca 1/A) a

MÓKUS csoport vonatkozásában

a koronavírus megjelenésével kialakult helyzet miatt 2020. november 9. napjától 2020. november 15. napjáig rendkívüli szünetet rendelt el.

A szülők, érintettek azonnali tájékoztatása megtörtént, az intézmény a fenntartóval szoros együttműködésben megtette a szükséges intézkedéseket.

Köszönjük együttműködésüket! Kérjük a járványügyi intézkedések további maradéktalan betartását.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

TÁJÉKOZTATÁS KEDVEZMÉNYES TŰZIFA VÁSÁRLÁSI LEHETŐSÉGRŐL

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete idén is lehetővé teszi a nehéz anyagi és szociális helyzetben lévő lakosság meghatározott köre számára a kedvezményes árú tűzifa vásárlást. A rendelkezésre álló tűzifa keretből a jogosultsági feltételeknek megfelelő kérelmezők részére, a kérelmek beérkezési sorrendje alapján juttatható kedvezményes áron tűzifa. Az önkormányzat a tűzifát bruttó 2.000,-Ft/q vételáron nyújtja a létminimum közelében élő, Hajdúhadház városban állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező rászorulók részére.

A létminimum közelében élő rászoruló személynek az a kérelmező minősül, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem

– egyszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át,

– kétszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230%-át,

– három vagy többszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át

nem haladja meg.

A Képviselő-testület az egy háztartás részére kedvezményesen juttatható tűzifa mennyiséget 10 q mennyiségben határozza meg, tűzifa jogosult lakóhelyére történő szállításáról – a vételár és az 500,-Ft/jogosult szállítási díj befizetését követően – Hajdúhadház Város Önkormányzata gondoskodik.

Felhívjuk a kedves lakosság figyelmét, hogy jelen felhívás kizárólag tájékoztató jellegű!

A kedvezményes tűzifa vásárlása iránti kérelmet formanyomtatványon, a jogosultsági feltételeket alátámasztó iratokkal együtt a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájához nyújthatják be az ügyfelek. A jogosultsági feltételeknek megfelelő kérelmeket érkezési sorrendben teljesíti az Önkormányzat legfeljebb a rendelkezésre álló fa mennyiségének erejéig.

 

 

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!