Meghívó

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. szeptember 8-án (pénteken) de. 7,45 órakor

a Városháza dísztermében tartandó rendkívüli ülésére

tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester

 

Napirendi pontok:

1./ Hajdúvitéz Nonprofit Kft. ügyvezetőjének lemondása, az új ügyvezető megválasztása

Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Juhász Marica jegyző

Véleményező: Pénzügyi Bizottság

2./ TOP-4-3-1-16-HB1-2020-00017 azonosító számú projektben „Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúhadházon” című pályázat keretein belül az Irinyi József utca 22. szám alatt ingatlan megvásárlása, felújítása

Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Berencsiné Veres Mónika pályázati referens

Véleményező: Pénzügyi Bizottság

 

 

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Értesítés éleslövészetről

A Magyar Honvédség Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár értesíti a tisztelt lakosságot, hogy a Hajdúhadház helyőrségi lőtéren 2023. szeptember 05-én, szeptember 07-én, szeptember 11-12-13-14-15-én és szeptember 25-26-27-28-29-én  08:00-22:00 között éleslövészet végrehajtására kerül sor.
A feladatok biztonságos végrehajtása és a balesetek elkerülése érdekében, a fenti időpontban a lőtér területén (08/1, 08/2, 0111, 0112, 0113 hrsz.) és környékén ne tartózkodjanak magánszemélyek és haszonállatok.
A terület riasztórendszerének biztonságos  működése érdekében az elektromos hálózatot feszültség alá helyezik.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Szüreti Vigasság a Gáborkertben

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Meghívó

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. augusztus 24-én (csütörtökön) de. 7,30 órakor
a Városháza dísztermében tartandó rendkívüli ülésére

tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester

 

Napirendi pontok:

1./ TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00017 azonosító számú projektben „Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúhadházon” című pályázat módosítási kérelem benyújtása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Berencsiné Veres Mónika pályázati referens
Véleményező:

2./ TOP-5.2.1-16-HB1-2020-00019 – kódszámú „Társadalmi együttműködés Hajdúhadházon” című pályázat kapcsolatos tájékoztató 
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Berencsiné Veres Mónika pályázati referens
Véleményező:

3./ TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00034 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúhadházon III. ütem” elnevezésű pályázattal kapcsolatos építési, kivitelezési feladatok ellátására közbeszerzési eljárást lezáró döntés (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Berencsiné Veres Mónika pályázati referens
Véleményező:

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Kiemelt illetményért indított toborzást a Magyar Honvédség

A világ egyik legmodernebb harcjárművének kezelésére most kiemelt illetményért jelentkezhetnek a fiatalok a Magyar Honvédség kötelékébe. Aki a Lynx-zászlóaljhoz csatlakozik, bruttó 737 ezer forintos fizetéssel kezdheti meg katonai pályáját Hódmezővásárhelyen.

 

„Az újonnan beérkező modern eszközeink kezelésére katonákra van szükségünk, és elkezdhetjük ezekhez az eszközökhöz szükséges toborzást is. Úgy is mondhatnánk, hogy embert várunk a vasra” – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf, honvédelmi miniszter augusztus 11-én pénteken, Szentesen a toborzókampány beharangozó rendezvényén.

A Lynx („Hiúz”) egy páncélozott gyalogsági harcjármű, amely egy a világ legmodernebb haditechnikai eszközei közül. A hódmezővásárhelyi MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandárnál felálló úgynevezett Lynx-zászlóaljba várja most a fiatalok jelentkezését a Magyar Honvédség.

A szolgálatból eredő fizikai követelmények, kiképzések, a modern haditechnikai eszközök kezeléséből adódó felelősség anyagi elismerését fejezi ki a bruttó 737 ezer forintos alapilletmény.

 

A szeptember 11-én induló 8 hetes kiképzést a hódmezővásárhelyi alakulatnál kell teljesíteni. Ezen időszakban csak hétvégente lehet hazajárni. Az alapkiképzés során a résztvevők megismerik többek között a katonai élet szabályait, a terep jellemzőit, a harcászati ismereteket és a rendszeresített egyéni fegyverek kezelését. Ennek befejezése után mindenki egészségügyi alkalmassági vizsgálaton vesz részt, amely általános egészségügyi és pszichikai vizsgálatból, valamint fizikai alkalmassági felmérésből áll. Utóbbi 3200 méter futás és 2-2 perc alatt felülés és fekvőtámasz teljesítését jelenti.

A programba az jelentkezhet, aki 18. életévét betöltötte, cselekvőképes, büntetlen előéletű, rendelkezik magyar állampolgársággal, és megvan a minimum 8 általános iskolai végzettsége. A jogosítvány (B/C/D kategóriás) előnyt jelent, de nem feltétel.

Jelentkezni lehet országszerte bármelyik toborzóirodában (Debrecenben a Péterfia utca 58/a szám alatt) vagy a Magyar Honvédség karrieroldalán az iranyasereg.hu oldalon. Aki megfelel minden feltételnek, szeptember 11-én kezdheti meg kiképzését Hódmezővásárhelyen.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Pályázati felhívás a Dr. Földi János u. 56. szám alatti ingatlan üzemeltetésére

Hajdúhadház Város Önkormányzata
PÁLYÁZATI F E L H Í V Á S A
Hajdúhadház, Dr. Földi János u. 56. szám alatti ingatlan

(volt Vadas Csárda) üzemeltetésére

 

 1. A pályázat kiíró neve, címe és elérhetőségei:

Név: Hajdúhadház Város Önkormányzata Cím: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.
Telefon: (52) 583-411
Fax: (52) 384-295
E-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu

2.  A pályázat tárgya:

A pályázat kiírója nyilvános pályázatot hirdet a 4242 Hajdúhadház, Dr. Földi János utca 56. szám alatti ingatlan (volt Vadas Csárda), üzemeltetés céljára történő bérbeadására.

3. A szerződés meghatározása: üzemeltetési szerződés

4. A szerződés időtartama: határozatlan

5. A meghirdetett helyiség: 4242 Hajdúhadház, Dr. Földi János utca 56.

A helyiség elsősorban kereskedelmi, vendéglátóipari üzemeltetés céljára alkalmas helyiség. Az üzemeltetéshez szükséges gépek, berendezési és felszerelési tárgyak beszerzése, a helyiség vendéglátó egység üzemeltetés céljára való alkalmassá tétele és folyamatos karbantartása, továbbá takarítása a nyertes pályázó feladata. Amennyiben a nyertes pályázó az üzemeltetési szerződést a későbbiekben felbontja Hajdúhadház Város Önkormányzatával, úgy a vendéglátóegységbe általa beépített, illetve megvásárolt valamennyi, az üzemeltetés célját szolgáló berendezés és eszköz elvitelének joga illeti meg. A pályázat kiírója a pályázati felhívást bármikor visszavonhatja.

6.  A pályázatok benyújtásának helye és határideje:

 • személyesen és postai úton: Hajdúhadház Város Polgármesteri Hivatala, 4242 Hajdúhadház,

Bocskai tér 1., Titkárság

Határideje: 2023. szeptember 07.

7. A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázati anyagok benyújthatók személyesen vagy elektronikus vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban, vagy pdf formátumban kell benyújtani, melynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: „Pályázati ajánlat Vadas Csárda üzemeltetésére”.

8. A pályázatok elbírálásának tervezett időpontja: 2023. szeptember 11.

A pályázat eredményéről a pályázók írásban kapnak tájékoztatást.

9.  A pályázatok elbírálásának szempontja:

A pályázat kiírója a pályázatokat a fizetendő bérleti díj egy havi (………..,- Ft/hó) összegére tett megajánlás, a pályázat szakmai/pénzügyi megalapozottsága, pályázó szakmai tapasztalata alapján bírálja el.

Előnyt jelent az Önkormányzat által előálított, illetve a helyi termékek árusítása.

A pályázat kiírója azt a pályázót hirdeti ki nyertesként, akit a fenti szempontok alapján leginkább megfelelőnek ítélt pályázatot nyújtja be.

10.  Egyéb követelmények:

A nyertes pályázó kötelessége a kereskedelmi vagy vendéglátó ipari tevékenység folytatásához szükséges bejelentési kötelezettség teljesítése, továbbá az üzemeltetéshez szükséges engedélyek beszerzése.

A bérleti díj nem tartalmazza a közüzemi szolgáltatásokat, valamint a munkavédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi és egyéb jogszabályi feltételeknek való megfelelőség biztosításának költségeit.

Az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő közüzemi és egyéb karbantartási kiadások részletezése:

 • víz- és csatornahasználat mért fogyasztás alapján;
 • villamos energia mért fogyasztás alapján;
 • hulladékszállítás;
 • kártevő-mentesítés;
 • érintésvédelmi felülvizsgálat, és a feltárt hibák javításának költsége.

A bérlő felelős a Bérlemény jogszabályszerű és biztonságos működését biztosító műszaki állapotának fenntartásáért és a szükséges munkálatok elvégzéséért, elvégeztetéséért illetve költségeinek megfizetéséért, különösen a munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályok maradéktalan betartásáért, ideértve különösen az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 196. §-ában foglaltakat.

A Bérlemény berendezéseinek karbantartása és a kapcsolódó költségek viselése az üzemeltető felelőssége, különösen:

 • fényforrások cseréje, javítása;
 • zárak javítása;
 • vizes blokkok szerelvényeinek, berendezéseinek javítása, cseréje;
 • konyhai berendezések karbantartása, tisztítása, javítása, illetve cseréje a minden esetben a Bérbeadóval egyeztetve.

11.  A pályázatból kizárásra kerül az a pályázó:

a.) aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll;

b.) akinek az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van;

c.) akinek a pályázat kiírója felé a pályázati beadási határidő lejártakor tartozása áll fenn.

12.  A pályázat érvénytelen, ha:

a.) a pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidő lejárta után nyújtották be;

b.) egyéb módon nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek.

 

13. Ajánlati kötöttség:

A pályázó az ajánlatához a 6. pontban meghatározott benyújtási határidő lejártától számított 60 napig kötve van, kivéve, ha a Kiíró ezen időponton belül a pályázatot megnyert ajánlattevővel szerződést köt, vagy a Kiíró a pályázati felhívást visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. A szerződés a pályázati kiírástól, valamint a nyertes pályázattól eltérő tartalommal nem köthető meg.

14.  A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

 • pályázati felhívás, melynek tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, elérhetőségeit, továbbá a fizetendő bérleti díj egy havi összegére tett ajánlatot;
 • az üzemeltetni kívánt kereskedelmi vagy vendéglátóegység kínálatának ismertetése;
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati felhívás feltételeit elfogadja;
 • szakmai bemutatkozás.

 

 

 

 

 

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Pályázati felhívása a Bocskai tér 13. sz. alatti ingatlan értékesítésre

FELHÍVÁS

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

helyi lakó ingatlanok számának növelése érdekében

pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú

 ingatlan értékesítésére, belvárosi akció területen

 

1. számú városfejlesztési terület – Bocskai tér

Cím Hrsz Értékesítéssel érintett telekrész (m2) Értékesítéssel érintett ingatlanrész (m2)
Hajdúhadház, Bocskai tér 13. szám 12048 1787 1787

 

A pályázatokat Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. (titkárság) vagy elektronikus úton: titkarsag@hajduhadhaz.hu kell benyújtani

2023. szeptember 30-án 16.00 óráig

 A Részletes pályázati kiírás a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. (titkárság) vehető át és a www.hajduhadhaz.hu internetes oldalról tölthető le. Tájékoztatást telefonon: 06/52-538-411, e-mailen: titkarsag@hajduhadhaz.hu.

Részletes pályázati kiírás

Hajdúhadház Város Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan nyilvános pályázat útján történő értékesítésére – az adott ingatlanon megvalósuló építési beruházás céljából

 

 1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Hajdúhadház Város Önkormányzata, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

Telefonszám: 52/583-411

Fax szám: 52/384-295

 

 1. A pályázat célja:

Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése építési beruházás céljából

 

 1. A pályázat jellege:

A pályázat nyilvános, egy fordulós.

 

 1. Pályáztatásra kerülő ingatlan adatai: 
Cím Hrsz Értékesítéssel érintett telek

(m2)

Hajdúhadház, Bocskai tér 13. szám 12048 1787
 1. Pályázati biztosíték

Nem kerül meghatározásra

 1. Pályázati feltételek:

Ajánlattételre jogosult azon jogi személy, melynek főtevékenysége lakó- és nem lakó épület építése, és legalább 1 éve működő, lakó és nem lakó ingatlan építés tevékenységet folytat azzal a feltétellel, hogy a pályázónak az Önkormányzattal és a Magyar Állammal szemben az ajánlat benyújtásának időpontjáig semmilyen lejárt esedékességű tartozása nem áll fenn.

Jogi személy csak a törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton.

A pályázó vállalja, hogy az adásvételi szerződés megkötésétől számított 1 éven belül az építkezést elkezdi, 4 éven belül az ingatlanon a megépített ingatlan tekintetében a használatbavétellel kapcsolatos eljárásokat megindítja. Hajdúhadház Város Önkormányzatának jelentős érdeke fűződik a beruházás megvalósulásához, ezért erre tekintettel, amennyiben a pályázó a fenti feltételeket nem teljesíti, úgy a vételár 20%-nak megfelelő összegű kötbér az adásvételi szerződés megkötésének időpontjától számított késedelmi kamatokkal megemelt összegének a megfizetésére köteles.

A pályázó vállalja, hogy az ingatlanon építendő építmény tekintetében, abban az esetben, ha társasház építésre pályázna, annak különálló lakásai albetét számot kapnak az illetékes földhivatal előtti eljárásban.

A pályázó kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az érintett ingatlanon építendő építmény értékesítése esetén Hajdúhadház Város Önkormányzat részére elővásárlási jogot biztosít lakás és üzlethelyiség vonatkozásában, a pályázó által megajánlott vételáron.

Az adásvételi szerződés megkötéséig az önkormányzat nyilatkozik, hogy kíván-e elővételi jogával élni a vevő által megajánlott vételáron.

A pályázati felhívás feltételes, Hajdúhadház Város Képviselő-testületének döntése szükséges a nyertes pályázat elfogadásáról.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) pontja alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén – a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel – az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Továbbá az (5) bekezdés alapján az elővásárlási jog gyakorlására külön törvényben meghatározott szerv – amennyiben törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik – az átruházás valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az állam nevében.

 1. Az ajánlatok benyújtásának helye:

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. (titkárság) vagy elektronikus úton: titkarsag@hajduhadhaz.hu.

 1. Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatok benyújthatók személyesen, elektronikus vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban, vagy pdf formátumban kell benyújtani, melynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: „Pályázati ajánlat Hajdúhadház Város Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan nyilvános pályázat útján történő értékesítésére”

 1. A pályázatok elbírálásának szempontja, szerződéskötés:

Az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést az Önkormányzat a pályázat nyertesével köti meg,

az adásvételi szerződés lényeges elemei:

 • A Vevő nyilatkozta, hogy az épülő Társasházban … emeleti …m2 alapterületű használatbavételre alkalmas társasházi lakás tulajdonjogát ……………..-Ft+ÁFA vételáron kínálja fel az önkormányzatnak. A vételárat az önkormányzat elfogadja, az ingatlan vásárlására a felek külön szerződést kötnek.
 • A Vevő nyilatkozta, hogy az épülő Társasházban … emeleti …m2 alapterületű használatbavételre alkalmas társasházi üzlet tulajdonjogát ……………..-Ft+ÁFA vételáron kínálja fel az önkormányzatnak. A vételárat az önkormányzat elfogadja, az ingatlan vásárlására a felek külön szerződést kötnek.
 • A Vevő kötelezettséget vállalt az ajánlatában, hogy 3 éven belül Társasházat épít az ingatlanon, az ingatlan birtokbavételét követő 4 éven belül a használatbavételi engedélyezési eljárást megindítja, valamint a lakások külön albetét számot kapnak az ingatlan-nyilvántartásban.
 • Azon tényre tekintettel, hogy a jelen adásvételi szerződéssel érintett ingatlanra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI tv. 14. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, e tényből következően az adásvételi szerződés hatályba lépésének feltétele a Magyar Állam nevében elővásárlási jog gyakorlására meghatalmazott szerv, azaz MNV Zrt. nemleges nyilatkozata, vagy az elővásárlási jog gyakorlására meghatározott 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen eltelte. Jelen szerződés hatályba lépésének időpontja az elővásárlási jog gyakorlására nyitva álló határidő leteltét követő nap, illetve amennyiben az MNV Zrt. nemleges nyilatkozatot tesz, ezen nyilatkozat kézhezvételét követő nap. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az elővásárlásra jogosult felé az elővásárlási jog gyakorlására történő felhívást megküldi.
 • Az eladó eladja a vevő megvásárolja az ingatlant a rajta lévő felépítményekkel együtt.
 • Az ingatlan egy része kerítéssel körbekerített, a közművek (víz, csatorna, villany, gáz) az utcákban találhatóak. Az esetleges közmű bekötés vagy áthelyezés a vevőt terheli.
 • vételár fizetés ütemezése: a vételárat a vevő egyösszegben fizeti meg az Eladó részére:
 • az ingatlan birtokbaadására a vételár kifizetésével egyidőben kerül sor. A Vevő a birtokátadás időpontjától kezdve jogosult az ingatlan hasznainak szedésére és köteles viselni az azzal járó terheket. A vételár megfizetése után a vevőnek jogában áll megkezdeni az építkezéshez szükséges engedélyezési folyamatokat, illetve építkezési munkálatokat.
 • Eladó szavatosságot vállal az átruházott ingatlan és hozzá kapcsolódó per-, teher- és igénymentességéért, valamint azért, hogy a Vevő az ingatlan per-, teher- és igénymentes tulajdonjogát szerezze meg. Az Eladó szavatolja, hogy 3. személynek nincs az ingatlan vonatkozásában olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését vagy birtoklását akadályozná, illetve korlátozná.
 • A Vevő a fizetendő tulajdonszerzési illeték mértékével tisztában van.
 • A szerződő felek kijelentik, hogy mindannyian Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személyek, a felek szerződéskötési képessége korlátozva nincsen és nem kizárt.

A pályázat nyertesének az minősül, aki a kiírásban szereplő feltételeknek megfelel és a legelőnyösebb ajánlatot teszi. A pályázat nyertesével az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas okiratot (adásvételi szerződést) az ajánlattevő köteles kihirdetésétől történő értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül megkötni.

Az adásvételi szerződés a törvényben meghatározott szerv részére szerződéskötést követően részünkről megküldésre kerül. A nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az állam nevében.

A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel – köt szerződést.

 1. Pályázati ajánlat:
 • pályázó neve, címe, beruházó/ vevő bemutatása
 • cégkivonatot és aláírási címpéldányt bemutatása
 • a terület hasznosítási koncepciójának bemutatása
 • építendő ingatlanok bemutatása látványtervvel
 • műszaki leírás
 • a pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket,
 • a pályázónak nyilatkoznia kell, hogy ajánlatához a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (5) bekezdésében meghatározott határidő lejártáig kötve van.
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy átlátható szervezetnek minősül.
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy köztartozása nincs, illetve ellene csődeljárás nincs folyamatban.
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy milyen összegű vételárat kínál az ingatlanért nettó összeg+ ÁFA bontásban
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Hajdúhadház Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 23/2022.(VIII.25.) önkormányzati rendeletét megismerte, továbbá a települési rendezési eszközök módosítását, és amennyiben szükséges a telekalakítás módosításának költségeit viseli.
 • nyilatkozat, hogy a pályázó kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az érintett ingatlanon építendő építmény értékesítése esetén Hajdúhadház Város Önkormányzat részére elővásárlási jogot biztosít.
 1. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

A pályázó ajánlatához a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (5) bekezdésében meghatározott határidő lejártáig kötve van.

 1. Pályázatok elbírálása:

A pályázat bontásának időpontja: 2023. október 02. 10.00 óra

Helye: Hajdúhadház Város Önkormányzata, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

A pályázat bontása külön meghívó nélkül a megjelent pályázók jelenlétében történik.

A benyújtott pályázatokat a Munkacsoport megvizsgálja, amennyiben a pályázati felhívásban szerepelt feltételeknek megfelelt, abban az esetben a pályázati felhívást előterjeszti Hajdúhadház Város Képviselő-testületének arra vonatkozóan, hogy a pályázati kiírásról, a nyertes pályázatról és annak elfogadásáról döntsön. A pályázat eredményét a Munkacsoport által készített összegzés alapján a Képviselő-testület állapítja meg a pályázat bontását követő soron következő ülésén. Indokolt esetben a további 60 nappal a döntés határidejét meghosszabbíthatja. A bírálat eredményéről az ajánlattevőket az elbírálást követő 15 napon belül írásban értesíti a Kiíró.

A nyertes pályázóval az Önkormányzat által kötött adásvételi szerződés aláírására a polgármester jogosult a Képviselő-testület jóváhagyásával.

 1. Egyéb információ:

Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.

A pályázati eljárásban csak olyan jogi személy vagy gazdasági társaság vehet részt pályázóként, aki vállalja, hogy az Önkormányzattal szemben bármilyen jogügyletből kifolyó lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.

A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének és a földmérésnek, az építési engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó építési szabályzat, rendezési terv módosításának költségei a vevőt terhelik. Az önkormányzat a vételár  kiegyenlítéséig kiköti a tulajdonjog fenntartását, és a vételár az adásvételi szerződésben megjelölt időpontban történő meg nem fizetése esetére foglaló megtartása mellett az elállási jogot, melyet az Önkormányzat, mint az eladó a vevőhöz címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával gyakorolhat.

A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.

A pályázati kiírás a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az Önkormányzat honlapján (www.hajduhadhaz.hu), kerül meghirdetésre.

Hajdúhadház Város Önkormányzata fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot bármikor indoklás nélkül, valamint bármilyen költség, kiadás megtérítése nélkül visszavonhatja, illetve eredménytelennek nyilváníthatja, az ebből eredő esetleges károkért való felelősségét kifejezetten kizárja.   

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Meghívó

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. augusztus 15-én (kedden) de. 7,15 órakor
a Városháza dísztermében tartandó rendkívüli ülésére

tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester

 

Napirendi pontok:

1./ Hajdúhadház város 0284 hrsz-ú, a 0289 hrsz-ú és a 0300 hrsz-ú külterületi mezőgazdasági utak pályázat keretében történő fejlesztésével összefüggő településrendezési eszközök módosítása kapcsán tervezési szerződésre vonatkozó árajánlat elfogadása, szerződés megkötése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Biró-Balogh Anikó mb. főépítész
Véleményező:

2./ Hajdúhadház város 0284 hrsz-ú, a 0289 hrsz-ú és a 0300 hrsz-ú külterületi mezőgazdasági utak pályázat keretében történő fejlesztésével összefüggő településrendezési eszközök módosításával összefüggő együttes döntés meghozatala
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Biró-Balogh Anikó mb. főépítész
Véleményező:

3./ DAKAR RING motoros sportpálya fejlesztéséhez szükséges területrendezési eszközök módosítása – a Hajdúhadház 4. sz. főút, Bercsényi utca és Silye Gábor utcák által határolt területeket érintő módosításával összefüggő együttes döntés meghozatala
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Biró-Balogh Anikó mb. főépítész
Véleményező:

4./ Hajdúhadház város településrendezési eszközének módosítása – a településközpont területén a Kossuth u. – Béke útja – Nagyág u. – Kazinczy u. által határolt telektömbön belül az építési övezet határának pontosítása és a Vt-2 építési övezet területén a kialakítható legkisebb telekméretre vonatkozó szabályozási határérték, valamint a különleges beépítésre nem szánt növénykert övezeti jelét érintő elírás javítása kapcsán együttes döntés meghozatala
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Biró-Balogh Anikó mb. főépítész
Véleményező:

5./ Hajdúhadház, Szélső utca 29. szám alatti ingatlan megvásárlása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás mb. jegyző
Véleményező:

6./ Tájékoztatás a Hajdúhadházi I. számú gyermekorvosi körzet vonatkozásában
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás mb. jegyző
Véleményező:

7./ A Hajdúhadház, Bocskai tér 13. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére irányuló pályázati felhívás jóváhagyása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás mb. jegyző
Véleményező:

8./ A Hajdúhadház, Dr. Földi János utca 56. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására irányuló pályázati felhívás jóváhagyása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás mb. jegyző
Véleményező:

9./TOP-4.3.1.-16-HB1-2020-00017 „Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúhadházon” című pályázatról szóló tájékoztatás
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Berencsiné Veres Mónika pályázati referens
Véleményező:

10./ Általános tájékoztatás a folyamatban lévő pályázatokról
Előadó: Szaniszló Tamás mb. jegyző, Szőke Miklós polgármesteri koordinációs irodavezető
Véleményező:

11./ Fiatalok lakáshoz jutásának támogatásával kapcsolatos ügyben érkezett jogorvoslati kérelem elbírálása (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményező:

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Tájékoztatás

T Á J É K O Z T A T Á S !

 

A 2023. augusztus hónapban esedékes
Rendszeres Gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermekek pénzbeli támogatásának
készpénz formájában  történő kifizetése:

4242 Hajdúhadház, Mester u. 26.
volt Városgondnokság épülete

 

2023. augusztus 14-én (hétfő)     A-J
(A-B-C-CS-D-E-F-G-H-I-J)
8:00 – 12:00 óra és 13:00-15:30 óra között

2023. augusztus 15-én (kedd)    K-L
(K-L)
8:00 – 12:00 óra és 13:00-15:30 óra között

2023. augusztus 16-án (szerda) M-Sz
(M-N-O-Ö-P-R-S-Sz)
8:00 – 12:00 óra és 13:00-16:00 óra között

2023. augusztus 17-én (csütörtök) T-Zs
(T-U-Ü-V-Z-Zs)
8:00 – 12:00 óra és 13:00-15:30 óra között

 

2023. augusztus 18-án (péntek)

Pótkifizetés  8:00 – 11:30 óra között

 

Kérjük, szíveskedjenek elhozni az érvényben lévő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot és a személyi igazolványt, lakcímigazoló kártyával együtt.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Tervezet rendelet módosításról

TERVEZET!

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

…../2021. (.… ….) önk. rendelete

Hajdúhadház Város településképének védelméről szóló 28/2017. (X.26.) önk. rendelet
módosításáról

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Tktv.) 12. § (2) bekezdésében, továbbá az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXIII. tv. 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)  bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes  településrendezési  sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A.§(6) c) pontban biztosított véleményezési jogkörében eljáró

 • az állami főépítészi hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal,
 • Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,
 • Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság,
 • a világörökségi, műemléki és régészeti egyeztetési szakterület tekintetében eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály,
 • Honvédelmi Minisztérium, mint a honvédelemért felelős miniszter,
 • Hajdúhadház Város a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai szerint bevont partnerek

véleményének kikérésével – a Hajdúhadház Város településképének védelméről szóló 28/2017. (X.26.)

önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:”

1. §

A Rendelet 27. § (2) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Hírközlési adótornyok zártkertben, külterületen helyezhetők el úgy, hogy az elhelyezett antennatartó szerkezet (torony) és a lakóterület között legalább 250 méter távolságnak kell lennie.

 

2. §

Záró rendelkezések

 • Ez a rendelet . ………………………  lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát

veszti.

PH

 

Szaniszló Tamás                                                          Csáfordi Dénes
jegyző                                                                        polgármester

A módosított rendelet tervezetet összeállította:

Biró-Balogh Anikó mb. főépítész                                Hajdúhadház, 2023. 07. 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!