HBVSZ ZRT. tájékoztatása

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Tájékoztatás

TISZTELT LAKOSSÁG!

2020. március 16-án került kihirdetésre az elrendelt veszélyhelyzet során teendő további intézkedésekről szóló 46/2020.(III.16.) Kormányrendelet, mely alapján:

(1) A 70. életévüket betöltött személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el.

(2) Ha a 70. életévét betöltött személy az (1) bekezdésben foglaltakat vállalja, és erről az önkormányzatot tájékoztatja, az ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata.

A Kormányrendelet alapján azon 70 éven felüli hajdúhadházi lakosok, akik vállalják, hogy lakásukat nem hagyják el, de hozzátartozójuk nem tud segítséget nyújtani számukra a gyógyszer kiváltásában és a bevásárlásban, a következő telefonszámon és elektronikus levélcímen kereshetik a Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ ügyfélfogadási időben hétfőtől-péntekig 07:30-15:30-ig:

elektronikus levélcím: hhszocialis.gondkozp@gmail.com
telefonszám: (52)384-205

Kérjük, és javasoljuk, hogy 70 éven felüli lakosok otthonaikat ne hagyják el.

Vigyázzanak magukra, egymásra!

Hajdúhadház, 2020.március 17.

                                                                                               Csáfordi Dénes

                                                                                                  polgármester

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Tájékoztatás

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Közlemény

Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterének

1/2020. (III. 16.) utasítása

a koronavírus fertőzés terjedésének megelőzésével kapcsolatos helyi intézkedések meghatározásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés j) pontja rendelkezéseire figyelemmel, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §-a felhatalmazása alapján, figyelemmel a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs ajánlásaira elrendem,  hogy Hajdúhadház Város Önkormányzati tulajdonban lévő,

Hajdúhadház Hunyadi utca 1-3. szám alatti felnőtt háziorvosi rendelő és a

Hajdúhadház Bocskai tér 9. szám alatti gyermekorvosi és védőnői szolgálat vonatkozásában,

mint egészségügyi alapfeladat-ellátó intézmények vonatkozásában elrendelem, hogy orvosi rendelőként, vagy védőnői szolgáltatói helyenként a beltéri várakozó helyiségben legfeljebb 5 fő tartózkodjon.

A többi, ellátásra várakozónak zárt térben várakozni tilos, az ellátásra várakozóknak egymást folyamatosan rotálni kell, a várótermek folyamatos szellőztetése mellett.

Javasolt, hogy az egészségügyi alapfeladat-ellátásban részt vevő orvosok, védőnők a betegeket, pácienseket lehetőség szerint időpont foglalás alapján, vagy egyedi egyeztetés szerint fogadják.

Védőnők elérhetősége:

Kérjük az ellátottakat, hogy lehetőség szerint időpont foglalás alapján, vagy egyedi egyeztetés szerint vegyék igénybe a szolgáltatást.

Területi védőnők               52/384-511                   vedonok.hadhaz@gmail.com

Kovács Diána Fanny iskolavédőnő  20/322-56-25 kovacsdiana1995@gmail.com

Gyarmatiné Toronyi Edit iskolavédőnő   30/327-74-87 gytediktke@gmail.com

Fogorvosi rendelés:

A fogorvosi alapellátásban kizárólag a sürgősségi ellátásban kerül biztosításra.

Házi és gyermekorvosok elérhetősége:

Kérem, hogy gyógyszerfelírási kéréseiket alábbi e-mail címen tegyék meg, egyéb esetleges kérdéseiket telefonon tegyék meg házi orvosuknál, házi gyermekorvosuknál:

Orvos neve Rendelési idő telefonszám email
Háziorvosok
Dr. Mándi László H: 14.00-18.00 582-363                 drmandi@freemail.hu
K: 8.30-12.30
Sz: 12.30-16.00
Cs: 7.00-11.00
P: 12.30-18.00
dr. Drimba-Vincze Lilla H: 8.30-12.30 278-067 drivipharma@gmail.com
K: 14.00-18.00
Sz: 7.00-11.00
Cs: 12.30-16.00
P: 7.00-12.30
Dr. Holhós-Kovácsné dr. Simon Diána Éva   H: 7.00-11.00 278-037 recept.hajduhadhaz@gmail.com
K: 12.30-16.00
Sz: 8.30-12.30
Cs: 14.00-18.00
P: 8.00-12.00
Dr. Rácz Attila H: 12.30-16.00 384-065 raczdoktor4242@gmail.com
K: 7.00-11.00
Sz: 14.00-18.00
Cs: 8.30-12.30
P: 12.30-18.00
Gyermekorvosok
Dr. Hagymásyné Dr. Gál Zsuzsanna H: 9:00-12.00 384-959 aesculapiusgyermek@gmail.com
K: 14.00-17.00
Sz: 9:00-12:00
Cs: 14:00-17:00
P: 9:00-12:00
Dr. Erdős Andrea H: 13:00-16.00 384-959 andrea720130@gmail.com
K: 8.00-12.00
Sz: 13:00-16:00
Cs: 8:00-12:00
P: 13:00-16:00

Jelen Utasítás 2020. március 16. napján 20.00 órakor lép hatályba és annak visszavonásáig tart.

Hajdúhadház, 2020. 03.16.

Csáfordi Dénes
polgármester

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Téjékoztatás

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy – az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel – a Hajdúhadházon működő játszóterek és kondipark

  • Béke utcai játszótér és Skate park (Hrsz 12641)
  • Vásártér utca 22-24. szám alatti Játszótér (Szederjes Sport – és Konferenciaközpont, Vívóterem Hrsz 13914/82)
  • Táncsics Mihály u. 14. szám alatti  Játszótér (Hrsz 11442)
  • Földi János utca 4. szám alatti Játszóház és játszótér (Hrsz. 12046)
  • Kossuth utcai Kondipark (Hrsz 12282)
  1. március 16. napjától visszavonásig bezárnak.

Köszönöm megértésüket és együttműködésüket!

Hajdúhadház, 2020. március 16.

Csáfordi Dénes
polgármester

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Tájékoztatás

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

EBZÁRLAT ÉS LEGELTETÉSI TILALOM

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúnánási Járási Hivatal a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet 8.§ (5) bekezdés alapján az érintett település külterületén a rókák vakcinázása miatt
EBZÁRLATOT ÉS LEGELTETÉSI TILALMAT
rendelt el, amelynek időtartama 2020. április 07-től május 03-ig tart.

Az erről szóló határozat itt olvasható.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Közlemény

Tisztelt Adózó!

 

Amennyiben Ön a mai napig nem kapta kézhez adószámla kivonatát, abban az esetben, az adocsoport@hajduhadhaz.hu email címen kérheti azt, az alábbi személyes adatok megadásával:

Név, születési név, születési hely, születési idő, lakcím, adóazonosító. 

 

 

Üdvözlettel: Adócsoport

 

Hajdúhadház, 2020.03.16.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

TÁJÉKOZTATÓ A HAJDÚHADHÁZI ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE MŰKÖDÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A HAJDÚHADHÁZI ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE MŰKÖDÉSÉRŐL

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy Hajdúhadház város Polgármestere – az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §-a alapján – a Hajdúhadházon bölcsődei és óvodai ellátást végző intézmények esetében:

– a Hajdúhadházi Bölcsődében (4242 Hajdúhadház, Béke utca 54/A. szám),

– a Hajdúhadházi Városi Óvodában (4242 Hajdúhadház, Szilágyi Dániel utca 2-4. szám alatti székhelyén, 4242 Hajdúhadház, Petőfi utca 1/A. szám alatti és 4242 Hajdúhadház, Bercsényi utca 23. szám alatti telephelyein) és

– a Rózsai Tivadar Református Általános Iskola és Óvoda óvodai ellátást nyújtó intézményegységében (4242 Hajdúhadház, Óvoda utca 1. szám)

2020. március 16. napjától visszavonásig
rendkívüli  szünetet  rendel  el.

Az intézmények ügyeleti rendben tovább működnek.

Ennek megfelelően, ha a gyermek napközbeni elhelyezéséről a szülő gondoskodni nem tud, hétfői napon saját intézményében a gyermekellátást biztosítjuk, tehát hétfő reggel az intézmény, amelybe eddig is jár a gyermek, fogadja azt.

Kérjük a szülőket, hogy lehetőségük szerint otthoni körülmények között gondoskodjanak a gyermekek elhelyezéséről, aki teheti ne vigye gyermekét bölcsődébe, óvodába!

Ha a gyermek napközbeni elhelyezéséről a szülő gondoskodni nem tud, mind a bölcsődei mind az óvodai intézményben a gyermekfelügyelet kiscsoportos rendben kerül megszervezésre.

A rendkívüli szünet ideje alatt, igény szerint a gyermekétkeztetést, mint szünidei étkeztetést (napi egyszeri melegétel), az önkormányzat biztosítja, egyszer használatos dobozban.

A bölcsőde vagy óvodai ügyeletet igénybe vevő gyermekek az intézményben a megszokott módon ellátásban részesülnek.

Köszönöm megértésüket és együttműködésüket!

Hajdúhadház, 2020. március 14.

Csáfordi Dénes
polgármester

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Tájékoztatás

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!