Tájékoztatás

TÁJÉKOZTATÁS

Katonai jelenlétre és katonai járművek megjelenésére kell számítani 2020. január 29-30. között Hajdúhadház, Téglás és Bököny térségében, mert ezekben a napokban zajlik a Magyar Honvédség KFOR Kontingens 22. váltásának zárógyakorlata.

Kérjük a lakosság megértését és türelmét, valamint felhívjuk a gépjárművekkel közlekedők figyelmét, hogy körültekintően közelítsék meg a katonai járműveket az utakon.

MH 5. Bocskai István Lövészdandár

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Meghívó

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. január 30-án (csütörtökön) de. 9 órakor
a Városháza dísztermében tartandó ülésére
tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester

Napirendi pontok:

Bővebben

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

MEGHÍVÓ

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Pályázat családsegítő munkakör betöltésére

Hajdúhadházi Család -és Gyermekjóléti Központ 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Hajdúhadházi Család -és Gyermekjóléti Központ
család- és gyermekjóléti szolgálat

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony             

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Béke utca 54/B.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Jogszabály szerint a Család- és gyermekjóléti szolgálat illetékességi területén a családsegítői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                  

Pályázati feltételek:

•       –  Főiskola, 15/1998.(IV.30.) NM rendeletben a családsegítő munkatársra előírt szakképesítések,

•     –    magyar állampolgár, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•   –   fényképes szakmai önéletrajz

•   –      végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata

•   –     pályázó nyilatkozata arról, hogy az 1997.évi XXXI. törvény 10/A.§.(1) bekezdése e.) pontjában meghatározott kizáró okok vele szemben nem áll fenn.

•   –      Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, és arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat véleményezésében résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Komorné Karap Mária nyújt, a 06-52-583-130 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Hajdúhadházi Család -és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (4242 Hajdúhadház, Béke utca 54/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 235/2020 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

•    –     Elektronikus úton Komorné Karap Mária részére a csaladsegito@hajduhadhaz.hu E-mail címen keresztül

•    –    Személyesen: Komorné Karap Mária, Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Béke utca 54/b. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 28.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Pályázat esetmenedzser munkakör betöltésére

Hajdúhadházi Család -és Gyermekjóléti Központ
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Hajdúhadházi Család -és Gyermekjóléti Központ
család- és gyermekjóléti központ

esetmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Béke utca 54/B.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Jogszabály szerint a Család- és gyermekjóléti központ illetékességi területén esetmenedzseri feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.      

Pályázati feltételek:

•    –     Főiskola, 15/1998.(IV.30.) NM rendeletben az esetmenedzser munkatársra előírt szakképesítések,

•    –    magyar állampolgár, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•    –     fényképes szakmai önéletrajz

•    –   végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata

•      –  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

•      –   pályázó nyilatkozata arról, hogy az 1997.évi XXXI. törvény 10/A.§.(1) bekezdése e.) pontjában meghatározott kizáró okok vele szemben nem áll fenn.

•      –   Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, és arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat véleményezésében résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Komorné Karap Mária nyújt, a 06-52-583-130 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•     –    Postai úton, a pályázatnak a Hajdúhadházi Család -és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (4242 Hajdúhadház, Béke utca 54/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 234/2020 , valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.

•    –     Elektronikus úton Komorné Karap Mária részére a csaladsegito@hajduhadhaz.hu E-mail címen keresztül

•     –    Személyesen: Komorné Karap Mária, Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Béke utca 54/b. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 28.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Pályázat városüzemeltetési irodavezető munkakör betöltésére

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Jegyzője a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal

városüzemeltetési irodavezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Városüzemeltetési iroda irányítása, városüzemeltetési feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Városüzemeltetési iroda feladatkörébe tartozó munka szervezése, irányítása. • Start és közfoglalkoztatási programok koordinálása. • Munkáltatói jogok ellátása Hajdúhadház Város Önkormányzat közfoglalkoztatottak vonatkozásában. • Felelősséggel tartozik az irányítása alatt lévő Városüzemeltetési Iroda feladatkörébe tartozó munka szervezéséért. • Közreműködik a vagyongazdálkodási koncepció, illetve a vagyongazdálkodási terv előkészítésében. • Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok műszaki állapotát felméri, nyomon követi, a szükséges beavatkozásokat előkészíti, döntéshozói jóváhagyást követően végrehajtja. • Az önkormányzat tulajdonában lévő utak műszaki állapotának felmérésében, a szükséges beavatkozásokat előkészíti, döntéshozói jóváhagyást követően végrehajtja. • Közreműködik az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok hasznosítására vonatkozó koncepció elkészítésében. • Felügyeli az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok hasznosítását. • A start közmunkaprogramokkal kapcsolatban a pályázatok előkészítése, az elnyert közmunkaprogramok szervezése és irányítása. • A polgármester által külön felhatalmazásban átadott közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati szabályzat az irányadók.                

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Főiskola, Felsőoktatásban szerzett műszaki vagy közszolgálati vagy jogi vagy építész vagy gazdaságtudományi, vagy építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó vagy agrár vagy szociológus vagy földrajztanár vagy geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       A határozatlan időre szóló köztisztviselői jogviszony teljes munkaidőben, hat hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Vezetői tapasztalat.
 •       Városüzemeltetési tapasztalat.
 •       Helyismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz,
 •       Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okirat másolata,
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló postai feladóvevény másolata,
 •       Hozzájáruló nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához,
 •       Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal részére a titkarsag@hajduhadhaz.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának a jogát.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. január 16-án (csütörtökön) de. 8 órakor
a Városháza dísztermében tartandó ülésére
tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester

Napirendi pontok:

Bővebben

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Szelektív hulladék szállítási napok 2020.

Értesítjük Hajdúhadház lakosságát, hogy a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. szelektív hulladék szállítása az idei évben a következőképpen alakul:

 

Szelektív Bio
Sárga t. Barna t.
01.15.
02.12.
03.11.
04.08. 04.08.
04.22.
05.06. 05.06.
05.20.
06.03. 06.03.
06.17.
07.01. 07.01.
07.15.
07.29. 07.29.
08.12.
08.26. 08.26.
09.09.
09.23. 09.23.
10.07.
10.21. 10.21.
11.04.
11.18. 11.18.
12.02.
12.16.
Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Pályázat területi védőnő munkakör betöltésére

 

Hajdúhadház Város Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet
Hajdúhadház Város Önkormányzata
2 fő területi védőnő
munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: 

határozott idejű, a kinevezéstől számított 2 évig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 Teljes munkaidő

 A munkavégzés helye:

 Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 9. szám

 A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) EszCsM rendelet szerinti védőnői feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • Főiskola, védőnői szakképesítés,
 • A határozott időre szóló közalkalmazotti jogviszony teljes munkaidőben, három hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja, hogy büntetlen előéletű, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll és vele szemben nem állnak fenn a 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, valamint nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy az igénylésről szóló postai feladóvevény másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szaniszló Tamás nyújt, a 06-52-583-419-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázat Hajdúhadház Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/279/2020., valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.
 • Elektronikus úton a titkarsag@hajduhadhaz.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen Szaniszló Tamás aljegyző, Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 10.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Tájékoztatás

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!