Bursa Hungarica pályázat

Hajdúhadház a 2020/2021 tanévben is csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíj rendszerhez, ami egy sajátos felsőoktatási önkormányzati támogatási.

Bursa Hungarica keretében olyan hátrányos helyzetű, rászoruló diákok kérhetik a támogatást, akik nappali tagozatos, teljes idejű jogviszonnyal rendelkeznek, vagyis nem számít, hogy állami ösztöndíjas, vagy költségtérítéses formában vesznek részt a képzésben. Ez vonatkozik az alap- és mesterképzésre, valamint az osztatlan képzésre is.

Az ösztöndíjra kizárólag Hajdúhadházon állandó lakcímmel kell rendelkező diákok jogosultak.

Pályázat benyújtása:

A pályázatban igazolni kell a hátrányos szociális helyzetet (jövedelemigazolás, költségek, közös háztartásban élők nyilatkozata). A pályázati lapot elektronikusan kell benyújtani egy erre szolgáló felületen, mely a http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica2/ linken érhető el.

Online a jelentkezési űrlap benyújtását követőn a jogosultsági feltételeket alátámasztó valamennyi igazolást szükséges benyújtani a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatalba, legkésőbb 2020. november 5-ig. Aki lemarad, az csak a következő kiírásban vehet részt!

A sikeresen elnyert támogatás első részlete először a 2020/2021. tanév tavaszi félévében érkezik, összesen 10 hónapi részletre, azaz a tanulmányi hónapok után szól a támogatás.

A támogatást azok is kérhetik, akik csak a következő tanévben (2021/2021) kezdik meg tanulmányaikat. Ha épp nem aktív a félév, akkor is van mód a jelentkezésre, de a folyósítás feltétele, hogy a következő félév már aktív legyen.

A doktori képzésekre járók nem részesülnek támogatásban, hasonlóan a Magyar Honvédség tagjaihoz, valamint azokhoz, akik ugyan felsőfokú szakképzésben vesznek részt, de középiskolán keresztül. Szintén nem kapnak támogatást, akik kizárólag külföldi intézményben tanulnak.

Az “A” típusú pályázati kiírás letölthető Pályázati_kiírás_A_2021.

A “B” típusú pályázati kiírás letölthető Pályázati_kiírás_B_2021.

 

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

„Maradj Hajdú-Biharban!” ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az EFOP-1.5.3-16-2017-00121 projekt keretében a „Maradj Hajdú-Biharban!” elnevezésű ösztöndíjprogram 2020. október 1. napján második alkalommal kiírásra került.

Jelen felhívás keretében konzorciumi szinten összesen 34 fő pályázó ösztöndíj kérelme támogatható.

Felhívjuk szíves figyelmüket a felhívás következő pontjára:

„A pályázat benyújtásakor egyéb, uniós forrásból finanszírozott ösztöndíjban nem részesül. (A pályázatban nem vehet részt, aki az EFOP-1.5.3-16-2017-00121 konstrukcióban települési ösztöndíjban részesül, vagyis az a pályázó, aki a 2. pontban felsorolt települési önkormányzatokkal hatályos ösztöndíj szerződéssel rendelkezik, valamint aki a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal hatályos ösztöndíj szerződéssel rendelkezik.)”

A pályázati kiírást és az ahhoz csatolandó mellékleteket a pályázók a következő linken érhetik el: https://www.hbmo.hu/CPage.aspx?key=632

Pályázói felhívas_EFOP-1.5.3-16-2017-00121_2._kiírás

NYILATKOZAT_Adatkezelési_tájékoztató_megismerése_EFOP_153-16-2017-00121_2._kiírás

NYILATKOZAT_egyéb_EU_forrásról_EFOP_153-16-2017-00121_2._kiírás

1.sz. melléklet-Preferált-szakma-EFOP_153-16-2017-00121_2._kiírás

2. sz. melléklet-Pályazói-adatlap_EFOP_153-16-2017-00121_2._kiírás

3. sz. melléklet_Pontrendszer_EFOP_153-16-2017-00121_2._kiírás

4. sz. melléklet Adatkezelési-tájékoztató_ösztöndíj-pályázat_EFOP-1.5.3-16-2017-00121_2._kiírás

 

 

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Ebzárlat és legeltetési tilalom

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúnánási Járási Hivatala HB-07/ÉÁO/02130-2/2020 ügyiratszámú határozata ebzárlat és legeltetési tilalom elrendeléséről Bővebben

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Oktatási Hivatal a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 30. § (5) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében hivatalból eljárva a Hajdúhadházi Városi Óvodában (4242 Hajdúhadház, Szilágyi Dániel utca 2-4.) a

MÉHECSKE csoport vonatkozásában

a koronavírus megjelenésével kialakult helyzet miatt 2020. szeptember 29. napjától 2020. október 02. napjáig rendkívüli szünetet rendelt el.

A szülők, érintettek azonnali tájékoztatása megtörtént, az intézmény a fenntartóval szoros együttműködésben megtette a szükséges intézkedéseket.

Köszönjük együttműködésüket! Kérjük a járványügyi intézkedések további maradéktalan betartását.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Meghívó közmeghallgatásra

MEGHÍVÓ
Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének
2020. október 15-én (csütörtökön) de. 9 órakor
a Városháza Dísztermében tartandó közmeghallgatására

Napirendi pont:
1./ Beszámoló a 2020-as évben végzett munkáról.
Fejlesztési tervek és elképzelések.
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Pályázati felhívás – Önkormányzati ingatlan és a hozzá kapcsolódó vagyonelem értékesítésére

Pályázati felhívás – Önkormányzati ingatlan és a hozzá kapcsolódó vagyonelem értékesítésére

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 10/2012. (III.29.) önkormányzati rendelt 16.§ (4) és (5) bekezdései alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

  1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Hajdúhadház Város Önkormányzata, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

Telefonszám: 52/ 583-411

Fax szám: 52/ 384 295

  1. A pályázat célja:

Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése, társasház építése céljából.

Bővebben

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Pályázati felhívás – Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére

Pályázati felhívás – Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 10/2012. (III.29.) önkormányzati rendelt 16.§ (4) és (5) bekezdései alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

  1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Hajdúhadház Város Önkormányzata, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

Telefonszám: 52/ 583-411

Fax szám: 52/ 384 295

  1. A pályázat célja:

Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése.

Bővebben

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

AGRÁRCENZUS 2020

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Meghívó

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 24-én (csütörtökön) 10 órakor a Városháza dísztermében tartandó ülésére tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester


Napirendi pontok:

Bővebben

Kategória: Meghívók (testületi) | Szóljon hozzá most!

Speciális tartalékosként a Seregben

Már közel 50-en csatlakoztak a Hajdúságból a Magyar Honvédség által meghirdetett Speciális Önkéntes Területvédelmi Tartalékos Szolgálathoz. A program a jövőben is folytatódik, a megyeszékhelyek toborzóirodái továbbra is várják a jelentkezőket.

A kialakult járványhelyzet miatt a Magyar Kormány gazdaságvédelmi programjának középpontjában a munkahelyek megőrzése és az új munkahelyek teremtése áll. Ebben vállal jelentős szerepet a Magyar Honvédség a – 2020. július 1-jével elindított – Speciális Önkéntes Területvédelmi Tartalékos Szolgálat vállalásának lehetőségével. A szolgálatra olyan büntetlen előéletű, felnőtt korú, magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akiknek belföldi lakcímük és legalább általános iskolai végzettségük van. A honvédség akár több ezer állás nélkül maradt embernek adhat átmeneti vagy hosszútávú munkalehetőséget, a 6 hónapos képzés ugyanis újabb fél évvel meghosszabbítható, de lehetőség van áttérni más szolgálati formára is.

Az elmúlt rövid időszakban országszerte több százan vonultak be a Magyar Honvédség kijelölt alakulataihoz, a lakóhelyükhöz legközelebbi képzési helyre. Megyénkből eddig már majdnem 50-en csatlakoztak.

Az újoncok a bevonulásukat követően megkötik szerződésüket, megkapják a kiképzéshez szükséges ruházatot, majd megkezdik hat hónapos szolgálatukat. A kiképzés programját kifejezetten katonai előképzettséggel nem rendelkező civil embereknek dolgozták ki. Az erőnlét fokozatos növelése után 6 hetes általános lövész képzés, majd 3 hónapos egyéni szakkiképzés következik, ezalatt minden résztvevő egy általa választott területre specializálódik érdeklődési körének és végzettségének megfelelően. A foglalkozások heti negyven órában zajlanak, a napi feladatok végrehajtása után mindenki hazamehet a családjához. A speciális önkéntes területvédelmi tartalékos katonáknak a garantált havi jövedelem mellett napi egyszeri meleg étel és utazási támogatás is jár.

A honvédség nem titkolt célja a programmal, hogy egyre többen válasszák a szerződéses szolgálatot vagy a tartalékos szolgálati formák valamelyikét. Természetesen, aki a képzési idő alatt visszakapja állását vagy új munkát szerez, bármilyen megkötés nélkül, azonnal visszatérhet a civil életbe.

A speciális szolgálatformához egészségügyi szűrés és erkölcsi bizonyítvány szükséges. A katonai toborzók mindenben segítik a jelentkezőket, így akár megszervezik az orvosi vizsgálatokat is. A jelentkezési lapot a megyei toborzóirodákban lehet kitölteni, az előzetes kérdésekre pedig telefonon és e-mailben is válaszolnak. Elérhetőségük megtalálható a www.iranyasereg.hu és a www.hadkiegeszites.hu oldalakon, de jelen vannak a Facebookon is, MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság néven. A Hajdú-Bihar megyében lévő ügyfélszolgálat Debrecenben a Péterfia u. 58/a szám alatt található, ahol nyitvatartási időben személyesen, telefonon (52/314-200) vagy email-ben (hajdu.toborzo@mil.hu) lehet érdeklődni a vállalható katonai szolgálatformák iránt.

Fotó: Schwarcz Viktória t. százados

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!