TÁJÉKOZTATÁS IGAZGATÁSI SZÜNETRŐL

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 37/2019.(II.14.)HÖ sz. határozata alapján – a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatalban

2019. december 23. napjától 2019. december 31. napjáig (3 munkanap),
igazgatási szünetet rendel el.

A Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal az igazgatási szünet tartama alatt ügyeleti rendszerben gondoskodik az anyakönyvi igazgatás ellátásáról.

Halaszthatatlan esetben (haláleset anyakönyvezése) december 23-án és 30-án a 06 31 328-9258, december 31-én a  06 30 998-4547-es telefonszám hívható.

Az igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap: 2019. december 20. (péntek).

Az igazgatási szünet utáni első ügyfélfogadási nap: 2020. január 02. (csütörtök).

Megértésüket köszönjük!

Dr. Kiss Katalin

jegyző

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Pályázat területi védőnő munkakör betöltésére

Hajdúhadház Város Önkormányzata
                        a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

2 fő területi védőnő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű a kinevezéstől számított 2 évig tartó közalkalmazotti jogviszony              

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 9. szám.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) EszCsM rendelet szerinti védőnői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.          

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, védőnői szakképesítés,
 •       magyar állampolgárság,
 •       cselekvőképesség,
 •       büntetlen előélet,
 •       A határozott időre szóló közalkalmazotti jogviszony teljes munkaidőben, három hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Fényképes szakmai önéletrajz,
 •       iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata,
 •       szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja, hogy büntetlen előéletű, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll és vele szemben nem állnak fenn a 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, valamint nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
 •       vagy az igénylésről szóló postai feladóvevény másolata,
 •       nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 •       hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szaniszló Tamás nyújt, a 06-52-583-419 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Hajdúhadház Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/200/2019. , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő területi védőnő.
 •       Elektronikus úton Szaniszló Tamás aljegyző részére a titkarsag@hajduhadhaz.hu E-mail címen keresztül
 •       Személyesen: Szaniszló Tamás aljegyző, Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       Hajdúhadház Város Önkormányzata hirdetőtáblája
 •       www.hajduhadhaz.hu internetes oldal

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

IT biztonsági tipp az ünnepekre

Bővebben

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Tájékoztatás

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

MEGHÍVÓ A VÁROSNAP RENDEZVÉNYEIRE

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

HIRDETMÉNY

Hajdúhadház Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy az Önkormányzat képviselő – testülete Hajdúhadház Város településszerkezeti tervéről szóló 170/2011. (VIII.17.) számú határozat, illetve a helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 21/2011. (VIII.18.) önkormányzati rendelet –a 0211/16-20 hrsz.-ú ingatlanokat érintő területrészt érintő módosítása kapcsán döntött a környezeti vizsgálat szükségességéről, mellyel kapcsolatban a 240/2019. (XI.28.) önkormányzati határozatában foglaltak szerint nem tartotta indokoltnak a környezeti vizsgálat elvégzését.

A településrendezési eszközök módosításával összefüggésben a partneri egyeztetés kapcsán partneri észrevétel nem érkezett a véleményezés során partner nem jelentkezett be.

A 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet szerinti megkeresés kapcsán beérkezett véleményeket és a partnerségi egyeztetés tárgyában adott tájékoztatásban foglaltakat, – mely szerint nem történt partneri bejelentkezés, észrevétel nem érkezett a módosítással kapcsolatban – Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 239/2019. (XI. 28.) számú határozatával fogadta el.

Hajdúhadház, 2019. december 02.

Biró-Balogh Anikó
főépítész

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Tájékoztatás a Kormányablak és az okmányiroda ügyfélfogadási rendjéről

A Hajdúhadházi Járási Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy az év végi ügyfélfogadás a következőképpen alakul a Kormányablakban és az okmányirodában:

2019. december 06. (péntek): keddi ügyfélfogadási rend szerint
2019. december 07. (szombat): 08:00-14:00
2019. december 13. (péntek): pénteki ügyfélfogadási rend szerint
2019. december 14. (szombat): 08:00-14:00
2019. december 23. (hétfő): hétfői ügyfélfogadási rend szerint
2019. december 24. (kedd): zárva
2019. december 25. (szerda): zárva
2019. december 26. (csütörtök): zárva
2019. december 27. (péntek): zárva
2019. december 30. (hétfő): hétfői ügyfélfogadási rend szerint
2019. december 31. (kedd): 08:00-12:00
2020. január 01. (szerda): zárva
2020. január 02. (csütörtök): csütörtöki ügyfélfogadási rend szerint
2020. január 03. (péntek): pénteki ügyfélfogadási rend szerint

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

MEGHÍVÓ

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

MEGHÍVÓ

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. november 28-án (csütörtökön) de. 7 óra 30 perckor

a Városháza dísztermében tartandó ülésére

tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester

 

Napirendi pontok:

Bővebben

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!