„Fiatal Anyák Klubja”

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

„Kortárs Segítő Csoport”

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

TÁJÉKOZTATÓ TAVASZI SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ

TAVASZI SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL
2023. április 6. és 2023. április 11.

Kedves Szülők!

Hajdúhadház Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról rendelkező 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 21/C. §-a alapján a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést

 1. a) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,
 2. b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára a tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon

köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.

A Gyvt. alapján a települési önkormányzat a tavaszi szünetben a szülő, törvényes képviselő kérelmére a 3-18 év közötti hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére a déli meleg főétkezést (ebéd) az alábbi munkanapokon biztosítja:

– 2023. április 06. (csütörtök)

– 2023. április 11. (kedd)

Az ételt a gyermek/ek törvényes képviselője:

– a 1-700 sorszám között a Földi János Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI-ben (Hajdúhadház, Bocskai tér 14. szám), míg

701-      sorszámtól a volt Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában (4242 Hajdúhadház, Szilágyi Dániel u. 2-4. szám) étkezési jegy ellenében – naponta 11.00-13.00 óra között – egyszer használatos ételhordóban veheti át. A fogyasztás otthon történik.

A tavaszi szünidei étkeztetéssel kapcsolatosan az étel átvételére szolgáló étkezési jegyeket a jegyek sorszámától függetlenül az alábbi időpontokban lehet átvenni:

a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában (4242 Hajdúhadház, Mester u. 26. szám)

               – 2023. március 27. (hétfő)                      8.00-12.00 és 12.30-15.30 óra között

               – 2023. március 28. (kedd)                       8.00-12.00 és 12.30-15.30 óra között

               – 2023. március 29. (szerda)                     8.00-12.00 és 12.30-17.30 óra között

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Értesítés éleslövészetről

A Magyar Honvédség Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár értesíti a tisztelt lakosságot, hogy a Hajdúhadház helyőrségi lőtéren 2023. március-01-én, március 09-10-én, március 13-14-én, március 16-17-én,március 20-21-22-én és március 27-28-án, 08:00-22:00 között éleslövészet végrehajtására kerül sor.
A feladatok biztonságos végrehajtása és a balesetek elkerülése érdekében, a fenti időpontban a lőtér területén (08/1, 08/2, 0111, 0112, 0113 hrsz.) és környékén ne tartózkodjanak magánszemélyek és haszonállatok.
A terület riasztórendszerének biztonságos  működése érdekében az elektromos hálózatot feszültség alá helyezik.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Tájékoztató a helyi Családi Portaprogram-Szociális földprogramról

TÁJÉKOZTATÓ

a helyi Családi Portaprogram-Szociális földprogramról

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi Családi Portaprogram-Szociális földprogramról a 25/2020.(XI.05.) önkormányzati rendeletében rendelkezett.

Hajdúhadház Város Önkormányzata a szociálisan rászoruló személyek részére természetbeni ellátásként Családi portaprogram-szociális földprogramot indít. A Családi Portaprogram-Szociális földprogram célja, hogy elősegítse a szociálisan hátrányos helyzetű, rászoruló emberek, családok konyhakertjeinek megművelését, hozzájáruljon a kisállattartási gyakorlat megerősítéséhez, ezáltal az érintett személyek, családok megélhetésének elősegítéséhez, életminőségének javulásához, az önellátás alapjainak megszilárdulásához, önálló egzisztenciateremtési esélyeinek növeléséhez.

A Családi Portaprogram-Szociális földprogrammal kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja, aki döntésre jogosult az ellátás megállapítása és megszüntetése, valamint a Családi Portaprogram-szociális földprogramban való részvétel iránti kérelem elutasítása vonatkozásában.

A Családi Portaprogram-Szociális földprogramban az a személy vehet részt:

 1. a) akinek legalább egy éve bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye van Hajdúhadházon, és legalább 100 m2-es konyhakerti növénytermesztésre alkalmas területtel és állattartásra alkalmas feltételekkel és udvarral rendelkezik és
 2. b) egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban vagy
 3. c) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, vagy
 4. d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül vagy
 5. e) olyan megváltozott munkaképességű, akinek egészségügyi állapota a programban való részvételét lehetővé teszi vagy
 6. f) azon nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át (2023. évben: 114.000,- Ft-ot) vagy
 7. g) álláskeresési járadékban vagy nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül vagy
 8. h) közfoglalkoztatott vagy
 9. i) olyan szociálisan rászoruló személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hatszorosát (2023. évben a 171.000,- Ft-ot).

A Családi Portaprogram-Szociális földprogramban a közös háztartásban élő személyek közül egy személy vehet részt.

A Családi Portaprogram-Szociális földprogramban részt vevők önkéntes alapon, megállapodás megkötésével vállalhatják a részvételt.

A részvételi kérelem abban az esetben utasítható el, ha:

 1. a) a kérelmező nem felel meg a fenti feltételeknek,
 2. b) a Családi Portaprogram-Szociális földprogram végrehajtásához rendelkezésre álló pénzügyi fedezet már nem ad lehetőséget a kérelem teljesítésére.

A Családi Portaprogram-Szociális földprogramban való részvételi szándékot tartalmazó kérelmet 2023. március 20. napjáig a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatalhoz lehet benyújtani.

A támogatás iránti kérelem formanyomtatvány átvehető a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában (4242 Hajdúhadház, Mester utca 26. szám) vagy elérhető a www.hajduhadhaz.hu internetes oldalon a Dokumentumok/Nyomtatványok/Szociális nyomtatványok/szociális földprogram menüpontokra kattintva.

A programban résztvevőkkel az Önkormányzat együttműködési megállapodást köt, mely a tárgyév végéig terjedő határozott időtartamra jön létre.

A Családi Portaprogram-Szociális földprogram keretében megtermelt növények, hús és tojás mennyiség, továbbá a kishaszonállatok szaporulata teljes egészében a Családi Portaprogram-Szociális földprogramban résztvevőt illeti meg, melyet köteles saját szükségletei kielégítésére fordítani. A támogatottsági jog, valamint az abból származó bármely más előny másra át nem ruházható.

A támogatásra az éves költségvetési rendeletben meghatározott keret szolgál. A költségvetési keret felhasználását követően benyújtott támogatási kérelem elutasításra kerülhet.

A Családi Portaprogram-Szociális földprogramban résztvevő köteles:

 1. a) az udvarában a részére átadott növények termesztéséről és állat tartásáról és a takarmány felhasználásáról jó gazda módjára gondoskodni, a családi portát rendben és tisztán tartani,
 2. b) a munkavégzés során az önkormányzattal, vagy az önkormányzat által kijelölt személlyel együttműködni, képzésen részt venni,
 3. c) a programban szerzett tapasztalatait saját, illetve családja megélhetésének javítása érdekében a jövőben is hasznosítani.

A kedvezményezett személy az átadott vetőmagvak és az előnevelt csirkék esetében legalább azok 80%-át élő növényként, illetve élő állatként az ellenőrzéskor bemutatni köteles. A vetőmagvak esetében annak vetésterületét, illetve az azon kikelt haszonnövényeket be kell mutatni az ellenőrzést végző személynek.

Az Önkormányzat a megállapodás időtartama alatt jogosult folyamatosan ellenőrizni a vállalt kötelezettségek megvalósulásának folyamatát.

Amennyiben a Családi Portaprogram-Szociális földprogramban résztvevő a megállapodásból eredő kötelezettségét nem teljesíti, úgy az Önkormányzat a megállapodást jogosult azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a kedvezményezett a programban való részvételből kizárásra kerül, és köteles visszafizetni a természetbeni támogatás pénzbeli ellenértékét Hajdúhadház Város Önkormányzata felé, továbbá nem igényelheti a helyi Családi Portaprogram-Szociális földprogramról szóló 25/2020.(XI.05.) önkormányzati rendelet alapján a programban részt vevők részére biztosított juttatásokat.

A kötelezettségét nem teljesítő személy a következő két év Családi Portaprogram-Szociális földprogramjában nem vehet részt.

A támogatással kapcsolatosan bővebb felvilágosítás, további információ a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal (Szociális Iroda) 4242 Hajdúhadház, Mester utca 26. szám (Telefon: 06-52-212-327) munkatársaitól kérhető.

Kérelem-Szociális földprogram-2023.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Értesítés éleslövészetről

A Magyar Honvédség Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár értesíti a tisztelt lakosságot, hogy a Hajdúhadház helyőrségi lőtéren 2023. február 22-23-24-én és február 27.- március 01-én, 08:00-22:00 között éleslövészet végrehajtására kerül sor.
A feladatok biztonságos végrehajtása és a balesetek elkerülése érdekében, a fenti időpontban a lőtér területén (08/1, 08/2, 0111, 0112, 0113 hrsz.) és környékén ne tartózkodjanak magánszemélyek és haszonállatok.
A terület riasztórendszerének biztonságos  működése érdekében az elektromos hálózatot feszültség alá helyezik.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

„Munkaerő piaci tanácsadás”

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

„Fiatal Anyák Klubja”

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

„Kortárs Segítő Csoport”

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. február 23-án (csütörtökön) de. 8,30 órakor
a Városháza dísztermében tartandó rendkívüli ülésére

tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester

Napirendi pontok:

1./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 37/2013. (X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Konyári Ferenc jogi referens
Véleményező: Szociális és Családvédelmi Bizottság

2./ Civil szervezetek 2022. évi működési támogatásának elszámolása – Együtt a Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület, a Mutass Utat Integrációt Segítő Hátrányos Helyzetűekért Egyesület és a Szegényeket Segítő Országos Egyesület
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

3./ 2023. évi városi rendezvényterv elfogadása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Konyári Ferenc jogi referens
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

4./ A közművelődési tevékenységekről szóló jelentés, valamint a Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria éves szakmai munkatervének és éves szakmai beszámolójának elfogadása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Konyári Ferenc jogi referens
Véleményező:

5./ Éves szolgáltatási terv a közművelődési alapellátás megszervezéséhez (a Csokonai Művelődési Ház 2023. évi Munka- és szolgáltatási terve)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Konyári Ferenc jogi referens
Véleményező:

6./ Bölcsődevezetői munkakör betöltésére vonatkozó pályázat hirdetése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Konyári Ferenc jogi referens
Véleményező: Ifjúsági, sport- és civil kapcsolatok tanácsnoka

7./ Hajdúvitéz Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terv (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, dr. Kiss-Kazsuk Katalin jegyző
Véleményező: Hajdúvitéz Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság

8./ HADÉP Kft. 2023. évi üzleti terv (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, dr. Kiss-Kazsuk Katalin jegyző
Véleményező: HADÉP Kft. Felügyelő Bizottság

9./ Tájékoztatás egyes intézmények villamosenergia-beszerzéseivel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról
Előadó: dr. Kiss-Kazsuk Katalin jegyző, Ölveti Zsolt gazdasági és pénzügyi irodavezető
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

 

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!