Pályázat adóügyi ügyintéző álláshely betöltésére

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 év –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az építményadóval, magánszemélyek kommunális adójával, gépjárműadóval, a helyi iparűzési adóval, mezőőri járulékkal és talajterhelési díjjal kapcsolatos feladatok ellátása. A helyi önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások behajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. Adó- és értékbizonyítványok, adóigazolások kiállítása. A rendőrség, illetve más szerv megkeresésére vagyoni bizonyítványok kiadása. Beérkezett befizetések könyvelése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Főiskola, felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, mérlegképes könyvelő szakképesítés; vagy gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői szakképesítés,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Közigazgatásban vagy önkormányzati adóhatósági feladatok ellátásában szerzett gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz,
 •       iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok másolata,
 •       szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, valamint olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy az igénylésről szóló postai feladóvevény másolata,
 •       nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 •       hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Tóth Judit nyújt, a 06-52/279-381 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/10030/2020. , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.
 •       Elektronikus úton a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal részére a titkarsag@hajduhadhaz.hu E-mail címen keresztül
 •       Személyesen: Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető, Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Mester utca 26. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az adóügyi ügyintézői munkakör betöltése közszolgálati jogviszonyban, 2 év határozott időre, hat hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.