Pályázat közfoglalkoztatási koordinátor munkakör betöltésére

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Jegyzője               

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 

közfoglalkoztatási koordinátor

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

 • Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 • Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 • Közfoglalkoztatási koordinátori feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Közfoglalkoztatási pályázatokhoz kapcsolódó kérelmek, pályázati anyagok elkészítése
 • Közfoglalkoztatási programok megvalósításának koordinációja, irányítása
 • Elszámolások, záró jelentések elkészítése, kapcsolattartás az illetékes kormányhivatal foglalkoztatási osztályával, illetve a közfoglalkoztatási programot végrehajtó szervezeti egységekkel
 • Közfoglalkoztatással kapcsolatos ellenőrzések elvégzése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú végzettség
 • A határozatlan időre szóló köztisztviselői jogviszony teljes munkaidőben, hat hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közfoglalkoztatással kapcsolatos szakmai gyakorlat, tapasztalat.
 • „B” kategóriás vezetői engedély
 • Helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz,
 • Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okirat másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló postai feladóvevény másolata,
 • Hozzájáruló nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához,
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának a jogát.

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.