Tájékoztatás a Hajdúhadház város közterületein történő maszkviselés speciális szabályairól

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelete

Hajdúhadház város közterületein történő maszkviselés speciális szabályairól

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Hajdúhadház város belterületén, az alábbi közterületeken, illetve nyilvános helyeken az orrot és a szájat folyamatosan elfedő orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot köteles viselni a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki

  1. a bölcsődék, a köznevelési intézmények, a közintézmények, az egészségügyi intézmények, a gyógyszertárak, a vallási szertartásoknak helyet adó épületek, az üzletek, a pénzintézetek, a posta, a nemzeti dohányboltok, valamint a lottózók bejárata előtti, a várakozás céljára használt területen, a várakozás időtartama alatt;
  2. az élelmiszer-kereskedelmi üzletlánchoz tartozó üzletek parkolás céljára szolgáló területein;
  3. a vendéglátó üzletek étel elvitelre történő átadása helyéül szolgáló, a várakozás céljára használt területen, a várakozás időtartama alatt;
  4. a piac teljes területén;
  5. a buszmegálló és a vasútállomás teljes területén,
  6. a játszóterek teljes területén,
  7. a temető teljes területén,
  8. helytől függetlenül, ha a 1,5 m távolság nem tartható meg

 

2.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2020. december 12. napján hatályát veszti.

Dr. Kiss Katalin                                                  Csáfordi Dénes
jegyző                                                                     polgármester

Záradék:

Ez a rendelet a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel kihirdetve.

Hajdúhadház, 2020. november 12.

Dr. Kiss Katalin
 jegyző

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.