Tájékoztatás szociális ügyek ügyintézésének rendjéről

Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterének
9/2020. (V.25.) utasítása
Hajdúhadház Város Önkormányzatánál
a szociális ügyek teljeskörű ügyintézésének elrendeléséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés j) pontja rendelkezéseire hivatkozással – figyelemmel a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs ajánlásaira – a Korona-vírus járvány megelőzéséhez szükséges védőintézkedések betartása mellett – elrendelem, hogy Hajdúhadház Város Önkormányzatánál az összes szociális ügy, támogatás vonatkozásában 2020. június 1. napjától teljeskörű ügyintézésre kerüljön sor az alábbiak szerint.

A 2/2020. (III.20.) polgármesteri utasítással felfüggesztett

– fiatalok lakáshoz jutásának támogatása,

– rendkívüli települési támogatás keretében biztosított közművesítési támogatás, kerítésépítési- és felújítási támogatás, valamint járdaépítési és felújítási támogatás,

– Homlokzat hőszigetelési- és felújítási támogatás

ügykörben új kérelemek befogadhatóak, a kérelmek elbírálhatóak és a támogatások kifizethetőek.

Jelen utasítás 2020. június 1. napján lép hatályba.

Jelen utasítással egyidejűleg hatályát veszti Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterének 2/2020. (III.20.) utasítása.

Csáfordi Dénes
polgármester

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.