Tájékoztató a 2022. évi népszámlálásról

A 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény rendelkezéseitől eltérően Magyarország területén 2022. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével kell a természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást tartani.

A népszámlálási törvény szerint az adatszolgáltatás – az egészségi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozó adatkörök kivételével – kötelező.

A lakosság az adatszolgáltatási kötelezettségét három módon teljesítheti:

  • 2022. október 1. és 2022. október 16. között az internetes önkitöltési időszakban az adatszolgáltatók interneten keresztül, önállóan tölthetik ki a népszámlálási kérdőíveket,

 A kérdőív kitöltése
A népszámlálási kérdőívet önállóan, interneten keresztül október 1. és 16. között lehet kitölteni, egy erre a célra létrehozott zárt rendszerű, online felületen, amelybe a felkérő levélben szereplő egyedi, 12 jegyű belépési kóddal lehet belépni.

Mindazok, akik október 16-ig online kitöltik a népszámlálási kérdőívet, nyereményjátékban vehetnek részt, amelynek keretében az online kitöltési időszak alatt naponta 5 db 100 000 forint értékű ajándékutalványt sorsolunk ki a kitöltők között. (bővebben https://nepszamlalas2022.hu/nyeremenyjatek)

Azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem töltik ki interneten a kérdőívet, számlálóbiztosok keresik fel október 17. és november 20. között.

A népszámlálási kérdőív kitöltése egy átlagos háztartásban körülbelül 30 percet vesz igénybe.

  • 2022. október 17. és 2022. november 20. között zajlik a számlálóbiztosi terepmunka, ebben az időszakban az adatszolgáltatás már csak a számlálóbiztosok közreműködésével, személyes interjúk által teljesíthető,
  • 2022. november 21. és 2022. november 28. között kerül sor a pótösszeírási időszakra. Ebben az időszakban az összeírásból kimaradt személyeknek kell jelentkezniük a helyi népszámlálási felelősnél (a polgármesteri hivatalban), aki gondoskodik ezen személyek összeírásáról is.

A népszámlálás során a KSH a lakosságot felkérő levélben tájékoztatja a válaszadási módozatokról, továbbá e levélben adja meg az önkitöltéshez szükséges információkat, valamint az egyedi, címhez rendelt azonosítót is.

A postai kézbesítés minél pontosabb teljesítése érdekében kérjük, hogy a házszámokat – többlakásos épület esetében az ajtószámot is – pontosan tüntessék fel az épületeken, postaládákon.

Együttműködésüket megköszönve:

dr. Kiss-Kazsuk Katalin
jegyző, helyi népszámlálási felelős

 

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.