Tájékoztató a helyi Családi Portaprogram-Szociális földprogramról

TÁJÉKOZTATÓ

a helyi Családi Portaprogram-Szociális földprogramról

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi Családi Portaprogram-Szociális földprogramról a 25/2020.(XI.05.) önkormányzati rendeletében rendelkezett.

Hajdúhadház Város Önkormányzata a szociálisan rászoruló személyek részére természetbeni ellátásként Családi portaprogram-szociális földprogramot indít. A Családi Portaprogram-Szociális földprogram célja, hogy elősegítse a szociálisan hátrányos helyzetű, rászoruló emberek, családok konyhakertjeinek megművelését, hozzájáruljon a kisállattartási gyakorlat megerősítéséhez, ezáltal az érintett személyek, családok megélhetésének elősegítéséhez, életminőségének javulásához, az önellátás alapjainak megszilárdulásához, önálló egzisztenciateremtési esélyeinek növeléséhez.

A Családi Portaprogram-Szociális földprogrammal kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja, aki döntésre jogosult az ellátás megállapítása és megszüntetése, valamint a Családi Portaprogram-szociális földprogramban való részvétel iránti kérelem elutasítása vonatkozásában.

A Családi Portaprogram-Szociális földprogramban az a személy vehet részt:

 1. a) akinek legalább egy éve bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye van Hajdúhadházon, és legalább 100 m2-es konyhakerti növénytermesztésre alkalmas területtel és állattartásra alkalmas feltételekkel és udvarral rendelkezik és
 2. b) egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban vagy
 3. c) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, vagy
 4. d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül vagy
 5. e) olyan megváltozott munkaképességű, akinek egészségügyi állapota a programban való részvételét lehetővé teszi vagy
 6. f) azon nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át (2023. évben: 114.000,- Ft-ot) vagy
 7. g) álláskeresési járadékban vagy nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül vagy
 8. h) közfoglalkoztatott vagy
 9. i) olyan szociálisan rászoruló személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hatszorosát (2023. évben a 171.000,- Ft-ot).

A Családi Portaprogram-Szociális földprogramban a közös háztartásban élő személyek közül egy személy vehet részt.

A Családi Portaprogram-Szociális földprogramban részt vevők önkéntes alapon, megállapodás megkötésével vállalhatják a részvételt.

A részvételi kérelem abban az esetben utasítható el, ha:

 1. a) a kérelmező nem felel meg a fenti feltételeknek,
 2. b) a Családi Portaprogram-Szociális földprogram végrehajtásához rendelkezésre álló pénzügyi fedezet már nem ad lehetőséget a kérelem teljesítésére.

A Családi Portaprogram-Szociális földprogramban való részvételi szándékot tartalmazó kérelmet 2023. március 20. napjáig a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatalhoz lehet benyújtani.

A támogatás iránti kérelem formanyomtatvány átvehető a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában (4242 Hajdúhadház, Mester utca 26. szám) vagy elérhető a www.hajduhadhaz.hu internetes oldalon a Dokumentumok/Nyomtatványok/Szociális nyomtatványok/szociális földprogram menüpontokra kattintva.

A programban résztvevőkkel az Önkormányzat együttműködési megállapodást köt, mely a tárgyév végéig terjedő határozott időtartamra jön létre.

A Családi Portaprogram-Szociális földprogram keretében megtermelt növények, hús és tojás mennyiség, továbbá a kishaszonállatok szaporulata teljes egészében a Családi Portaprogram-Szociális földprogramban résztvevőt illeti meg, melyet köteles saját szükségletei kielégítésére fordítani. A támogatottsági jog, valamint az abból származó bármely más előny másra át nem ruházható.

A támogatásra az éves költségvetési rendeletben meghatározott keret szolgál. A költségvetési keret felhasználását követően benyújtott támogatási kérelem elutasításra kerülhet.

A Családi Portaprogram-Szociális földprogramban résztvevő köteles:

 1. a) az udvarában a részére átadott növények termesztéséről és állat tartásáról és a takarmány felhasználásáról jó gazda módjára gondoskodni, a családi portát rendben és tisztán tartani,
 2. b) a munkavégzés során az önkormányzattal, vagy az önkormányzat által kijelölt személlyel együttműködni, képzésen részt venni,
 3. c) a programban szerzett tapasztalatait saját, illetve családja megélhetésének javítása érdekében a jövőben is hasznosítani.

A kedvezményezett személy az átadott vetőmagvak és az előnevelt csirkék esetében legalább azok 80%-át élő növényként, illetve élő állatként az ellenőrzéskor bemutatni köteles. A vetőmagvak esetében annak vetésterületét, illetve az azon kikelt haszonnövényeket be kell mutatni az ellenőrzést végző személynek.

Az Önkormányzat a megállapodás időtartama alatt jogosult folyamatosan ellenőrizni a vállalt kötelezettségek megvalósulásának folyamatát.

Amennyiben a Családi Portaprogram-Szociális földprogramban résztvevő a megállapodásból eredő kötelezettségét nem teljesíti, úgy az Önkormányzat a megállapodást jogosult azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a kedvezményezett a programban való részvételből kizárásra kerül, és köteles visszafizetni a természetbeni támogatás pénzbeli ellenértékét Hajdúhadház Város Önkormányzata felé, továbbá nem igényelheti a helyi Családi Portaprogram-Szociális földprogramról szóló 25/2020.(XI.05.) önkormányzati rendelet alapján a programban részt vevők részére biztosított juttatásokat.

A kötelezettségét nem teljesítő személy a következő két év Családi Portaprogram-Szociális földprogramjában nem vehet részt.

A támogatással kapcsolatosan bővebb felvilágosítás, további információ a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal (Szociális Iroda) 4242 Hajdúhadház, Mester utca 26. szám (Telefon: 06-52-212-327) munkatársaitól kérhető.

Kérelem-Szociális földprogram-2023.

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.