PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS

Hajdúhadház Város Polgármestere tájékoztatja az érintetteket, hogy Hajdúhadház Város helyi építési szabályzatának a módosítása van folyamatban

a településközpont területén a Kossuth u. – Béke útja – Nagyág u. – Kazinczy u. által határolt telektömbön belül az építési övezet határának pontosítása és a Vt-2 építési övezet területén a kialakítható legkisebb telekméretre vonatkozó szabályozási határértékre, valamint a különleges beépítésre nem szánt növénykert övezeti jelét érintő elírás javítására vonatkozóan

3 esetben az alábbi 2 esetkör tekintetében
1. elírás javítása – A.) a különleges beépítésre nem szánt növénykert övezete esetében a szabályozási tervlapon rögzített övezeti jel és a HÉSZ szöveges munkarésze szerinti övezeti jel közötti összhang megteremtése érdekében, valamint
          B.) a Vt-2 építési övezet területén a kialakítható legkisebb telekméretre vonatkozó szabályozási határérték javítása

2. új beépítésre szánt terület vagy új különleges beépítésre nem szánt terület kijelöléssel nem járó, művi értékvédelemmel, környezet-, táj- és természetvédelemmel, vízbázis-védelemmel és földtani veszélyforrással nem érintett övezet, építési övezet határának a módosítása;
           C.) a településközpont területén a Kossuth u. – Béke útja – Nagyág u. – Kazinczy u. által határolt telektömbön belül az építési övezet határának pontosítása

A területre vonatkozó helyi építési szabályzat módosításának tervezete elkészült.

A HÉSZ módosítással kapcsolatban észrevétel, javaslat, illetve vélemény az alábbi módon tehető:

a közzétételt követő 5 napban a https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok E-TÉR menübe ügyfélkapuval történő belépést követően adhatják meg, továbbá,
az elektronikus úton 2023. október 13. és 2023. október 17. közötti időszakban. (5 nap) a biro.balogh.aniko@hajduhadhaz.hu e-mail címre is be lehet benyújtani.

Tájékoztatom, hogy a módosítással kapcsolatos településrendezési eszköz tervezete a https://www.hajduhadhaz.huoldalon érhető el.

Hajdúhadház, 2023.október 12.

Csáfordi Dénes
polgármester megbízásából:

Biró-Balogh Anikó
mb. főépítész

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.