TÁJÉKOZTATÓ

TÁJÉKOZTATÓ

A családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmény igénybevételéhez

 

Magyarország Kormánya módosította az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendeletet, amely alapján az alábbi feltételek teljesülése esetén a lakossági fogyasztó földgáz esetében kedvezményes többletmennyiség igénybevételére jogosult. A módosítás alapján a kedvezményes többletmennyiség igénybevételére akkor jogosult a fogyasztó, ha az ingatlana nem minősül társasháznak, lakásszövetkezetnek. Amennyiben az ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló lakóegység található és ezek közös mérőórával rendelkeznek, akkor családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezményt igényelhetnek. A családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmény igénybevételéhez hatósági bizonyítványt kell bemutatni a gázszolgáltató részére.

A családi fogyasztói közösség igazolását tartalmazó hatósági bizonyítványt a kérelemre állítja ki a település jegyzője, a kérelem beadásától számított 8 napon belül.  A kérelmet az az ügyfél adhatja be, aki az érintett ingatlan vonatkozásában a gázszolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló lakossági fogyasztónak minősül.

A beadott kérelem alapján, helyszíni szemle során kerül vizsgálatra az ingatlanon található –  az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. §-a szerinti – lakás rendeltetési egységek száma.

A lakossági fogyasztó a jegyző által kiállított hatósági bizonyítványt kizárólag a 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti kedvezmény igénybevételéhez használhatja fel a gázszolgáltatónál.

 

A kézhez kapott hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztónak kell benyújtania a földgázszolgáltatóhoz, amely a hatósági bizonyítvány és a hozzá kapcsolódó nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől fogja biztosítani a kedvezményt.

 

A hatósági bizonyítvány iránti kérelmet a Hajdúhadház közigazgatási területén található ingatlanok esetében a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjénél (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.) lehet előterjeszteni. A hatósági bizonyítvány igény előterjesztésére kötelezően alkalmazandó, rendszeresített formanyomtatvány nincs, az igényt a csatolt Kérelem kitöltésével és benyújtásával is lehet kezdeményezni.  A hatósági bizonyítvány kiállítása ingyenes.

 

Dr. Kiss-Kazsuk Katalin

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Jegyzője

 Kérelem letölthető: ITT

 

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

BORSZŐLŐ VÁSÁR

Hajdúhadház Város Önkormányzata borszőlőt kínál eladásra.

  • Kékfrankos
  • Generosa
  • Bianka

Ára: 200,-Ft/kg

Bogyózva: 250,-Ft/kg

Megrendelést az alábbi telefonszámon tudjuk fogadni: 06-30-181-5773

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Tájékoztatás országos sertésszámlálással kapcsolatban

Tisztelt Lakosság! 

Az afrikai sertéspestis elleni eredményes védekezéshez kulcsfontosságú, hogy naprakész adatok álljanak a hatóság rendelkezésére, valamint hogy az állattartók megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek a betegségről és tisztában legyenek az állattartásból fakadó kötelezettségeikkel. Ennek biztosítása céljából dr. Bognár Lajos országos főállatorvos 2022. augusztusától november végéig az ország teljes területén elrendelte a sertéstartó gazdaságok felkeresését, a sertésállományok korcsoportonkénti összeírását, valamint ezzel egyidőben az állattartók informálását, járványvédelmi tájékoztatását.

Bővebben

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. szeptember 22-én (csütörtökön) de. 8,30 órakor
a Városháza dísztermében tartandó ülésére

tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester

 

Napirendi pontok:

1./ Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester

2./ A személygépjárművek részére szolgáló parkolók közterületen történő elhelyezésének rendjéről szóló önkormányzati rendelet
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Farkas Zsolt ÜEB elnöke

3./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a veszélyhelyzeti krízistámogatás szabályairól szóló 10/2020.(IV.30.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSB elnöke

4./ Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Farkas Zsolt ÜEB elnöke

5./ Hajdúhadház 12086 és 12084 hrsz-ú telekrészek értékesítése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

6./ A Hajdúhadházi Városi Óvoda 2022/2023. nevelési évre vonatkozó munkatervének és a hozzá kapcsolódó gyermekvédelmi munkatervnek a jóváhagyása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Oroszné Hadházi Zsuzsánna Ifjúsági, sport és civil kapcsolatok tanácsnok

7./ Hajdúhadház közlekedési rendjének felülvizsgálata
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Farkas Zsolt ÜEB elnöke

8./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi létszám megállapításáról szóló 33/2022.(II.10.) számú határozatának módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Oroszné Hadházi Zsuzsánna Ifjúsági, sport és civil kapcsolatok tanácsnok

9./ Rendkívüli önkormányzati támogatás igénylése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

10./ Vízi-közmű szolgáltatást érintő szándéknyilatkozat elfogadása, az állam részére történő átadása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

11./ TOP-5.2.1-16-HB1-2020-00019 – kódszámú „Társadalmi együttműködés Hajdúhadházon” című pályázat konzorciumi együttműködési megállapodás módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

12./ TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00017 azonosító számú projektben „Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúhadházon” című magasépítési beruházás tárgyú 2. részajánlatra vonatkozó vállalkozói szerződések módosítása
TOP 4.3.1-16-HB1-2020-00017 azonosító számú projektben „Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúhadházon” című magasépítési beruházás tárgyú 3. részajánlatra vonatkozó vállalkozói szerződések módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

13./ TOP Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ERFA) c. felhívás keretében 2022.06.01-én benyújtott támogatási kérelem visszavonása és újbóli beadása 
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Berencsiné Veres Mónika pályázati referens

14./ TOP Plusz-3.1.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) c. felhívás keretében 2022.06.01-én benyújtott támogatási kérelem visszavonása és újbóli beadása 
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Berencsiné Veres Mónika pályázati referens

15./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójához
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSB elnöke

16./ Földgáz és villamos energia beszerzése önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozással
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

17./ Közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás elkövetése miatt PH/3386-11/2022 számú határozat ellen érkezett fellebbezés (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Farkas Zsolt ÜEB elnöke

 

 

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Szőlő és szilva vásár

 

SZŐLŐ ÉS SZILVA VÁSÁR

Hajdúhadház Város Önkormányzata a saját földterületein termelt szilvát és szőlőt kínál eladásra.

  • Stanley szilva: 250,-Ft/kg
  • Stanley szilva cefrének: 100,-Ft/kg
  • Eszter és Néró csemegeszőlő: 250,-Ft/kg
  • Eszter és Néró csemegeszőlő cefrének: 100,-Ft/kg

 

A vásár helyszíne: Hűtőház (4242 Hajdúhadház, Dr. Földi János u. 59/B.)

Időpont: 2022. szeptember 15. (csütörtök) 9:00-14:00

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

HÉSZ közérthető rövid összefoglaló

Közérthető rövid összefoglaló

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

EGÉSZSÉGNAP

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

CSALÁDI NAP

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

MEGHÍVÓ

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Hajdúhadház Város Településrendezési eszközei záradékolt dokumentáció

1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

2. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

4. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!