Meghívó

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. augusztus 15-én (kedden) de. 7,15 órakor
a Városháza dísztermében tartandó rendkívüli ülésére

tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester

 

Napirendi pontok:

1./ Hajdúhadház város 0284 hrsz-ú, a 0289 hrsz-ú és a 0300 hrsz-ú külterületi mezőgazdasági utak pályázat keretében történő fejlesztésével összefüggő településrendezési eszközök módosítása kapcsán tervezési szerződésre vonatkozó árajánlat elfogadása, szerződés megkötése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Biró-Balogh Anikó mb. főépítész
Véleményező:

2./ Hajdúhadház város 0284 hrsz-ú, a 0289 hrsz-ú és a 0300 hrsz-ú külterületi mezőgazdasági utak pályázat keretében történő fejlesztésével összefüggő településrendezési eszközök módosításával összefüggő együttes döntés meghozatala
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Biró-Balogh Anikó mb. főépítész
Véleményező:

3./ DAKAR RING motoros sportpálya fejlesztéséhez szükséges területrendezési eszközök módosítása – a Hajdúhadház 4. sz. főút, Bercsényi utca és Silye Gábor utcák által határolt területeket érintő módosításával összefüggő együttes döntés meghozatala
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Biró-Balogh Anikó mb. főépítész
Véleményező:

4./ Hajdúhadház város településrendezési eszközének módosítása – a településközpont területén a Kossuth u. – Béke útja – Nagyág u. – Kazinczy u. által határolt telektömbön belül az építési övezet határának pontosítása és a Vt-2 építési övezet területén a kialakítható legkisebb telekméretre vonatkozó szabályozási határérték, valamint a különleges beépítésre nem szánt növénykert övezeti jelét érintő elírás javítása kapcsán együttes döntés meghozatala
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Biró-Balogh Anikó mb. főépítész
Véleményező:

5./ Hajdúhadház, Szélső utca 29. szám alatti ingatlan megvásárlása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás mb. jegyző
Véleményező:

6./ Tájékoztatás a Hajdúhadházi I. számú gyermekorvosi körzet vonatkozásában
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás mb. jegyző
Véleményező:

7./ A Hajdúhadház, Bocskai tér 13. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére irányuló pályázati felhívás jóváhagyása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás mb. jegyző
Véleményező:

8./ A Hajdúhadház, Dr. Földi János utca 56. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására irányuló pályázati felhívás jóváhagyása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás mb. jegyző
Véleményező:

9./TOP-4.3.1.-16-HB1-2020-00017 „Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúhadházon” című pályázatról szóló tájékoztatás
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Berencsiné Veres Mónika pályázati referens
Véleményező:

10./ Általános tájékoztatás a folyamatban lévő pályázatokról
Előadó: Szaniszló Tamás mb. jegyző, Szőke Miklós polgármesteri koordinációs irodavezető
Véleményező:

11./ Fiatalok lakáshoz jutásának támogatásával kapcsolatos ügyben érkezett jogorvoslati kérelem elbírálása (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményező:

 

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.