Meghívó

 

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. szeptember 21-én (csütörtökön) 7,30 órakor
a Városháza dísztermében tartandó rendes ülésére

tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester

 

Napirendi pontok:

1./ Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester
Véleményezi:

2./ 1/2023.(II.09.) 2023. évi költségvetési rendelet 2. módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Ölveti Zsolt pénzügyi irodavezető
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

3./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének helyi szabályairól szóló 30/2006. (XII.08.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

4./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményezi: Szociális és Családvédelmi Bizottság

5./ Beszámoló Hajdúhadház város középtávra szóló integrált településfejlesztési stratégia végrehajtásáról
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Suhaj Enikő városüzemeltetési irodavezető
Véleményezi: Biró István Város- és gazdaságfejlesztési tanácsnok

6./ A Hajdúhadházi Városi Óvoda 2022/2023-as nevelési évről szóló beszámolója
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Karapné Pápista Éva hatósági ügyintéző
Véleményezi: Oroszné Hadházi Zsuzsánna Ifjúsági, sport és civil kapcsolatok tanácsnoka

7./ A Hajdúhadházi Városi Óvoda 2023/2024. nevelési évre vonatkozó munkatervének és a hozzá kapcsolódó gyermekvédelmi munkatervnek a jóváhagyása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Karapné Pápista Éva hatósági ügyintéző
Véleményezi: Oroszné Hadházi Zsuzsánna Ifjúsági, sport és civil kapcsolatok tanácsnoka

8./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi pályázati fordulójához
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Karapné Pápista Éva hatósági ügyintéző
Véleményezi: Szociális és Családvédelmi Bizottság

9./ Földi János Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői (igazgatói) pályázat elbírálása és az intézményvezető megbízása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

10./ Energia közbeszerzés eljárást lezáró döntés (földgáz)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Ölveti Zsolt pénzügyi irodavezető
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

11./ Energia közbeszerzés eljárást lezáró döntés (villamosenergia)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Ölveti Zsolt pénzügyi irodavezető
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

12./ Nyári Diákmunka program megvalósításának módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Kemény Erzsébet közfoglalkoztatási koordinátor
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

 

 

 

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.