Meghívó

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. november 15-én (szerdán) 9 órakor
a Városháza dísztermében tartandó rendkívüli ülésére

tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester

 

Napirendi pontok:

1./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2014.(XI.28.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, dr. Brátán Mihály András jogi referens
Véleményezi: Ügyrendi, Etikai Bizottság

2./ A Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 2024. január 1-jei hatállyal történő módosítása (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megszüntetése miatt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményezi: Szociális és Családvédelmi Bizottság

3./ A Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának 2024. január 1-jei hatállyal történő módosítása (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megszüntetése miatt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményezi: Szociális és Családvédelmi Bizottság

4./ A Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 2024. február 1-jei hatállyal történő módosítása (demens személyek nappali ellátása miatt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményezi: Szociális és Családvédelmi Bizottság

5./ A Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának 2024. február 1-jei hatállyal történő módosítása (demens személyek nappali ellátása miatt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Dr. Tóth Judit hatósági irodavezető
Véleményezi: Szociális és Családvédelmi Bizottság

6./ Hajdúhadház város településrendezési eszközének módosítása – a településközpont területén a Kossuth u. – Béke útja – Nagyág u. – Kazinczy u. által határolt telektömbön belül az építési övezet határának pontosítása és a Vt-2 építési övezet területén a kialakítható legkisebb telekméretre vonatkozó szabályozási határérték, valamint a különleges beépítésre nem szánt növénykert övezeti jelét érintő elírás javítása kapcsán a partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos tájékoztatás, vélemények elfogadása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Biró-Balogh Anikó mb. főépítész
Véleményezi: Biró István Város- és gazdaságfejlesztési tanácsnok

7./ Hajdúhadház város településrendezési eszközének módosítása – a településközpont területén a Kossuth u. – Béke útja – Nagyág u. – Kazinczy u. által határolt telektömbön belül az építési övezet határának pontosítása és a Vt-2 építési övezet területén a kialakítható legkisebb telekméretre vonatkozó szabályozási határérték, valamint a különleges beépítésre nem szánt növénykert övezeti jelét érintő elírás javítása kapcsán a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Biró-Balogh Anikó mb. főépítész
Véleményezi: Biró István Város- és gazdaságfejlesztési tanácsnok

8./ Piaci helypénz és illemhely használati díjak felülvizsgálata
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szaniszló Tamás aljegyző
Véleményezi: Pénzügyi Bizottsá

9./ 2024.évi start közfoglalkoztatási programok indítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Kemény Erzsébet közfoglalkoztatási koordinátor
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

10./ 2023. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program folytatása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Kemény Erzsébet közfoglalkoztatási koordinátor
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.