Átadták az É. Kiss Sándor ösztöndíjakat

É. Kiss Sándor családja a 2021/2022-es tanévre is pályázatot hirdetett tanulmányi ösztöndíjra kiemelkedő teljesítményt nyújtó, szerény körülmények között élő hajdúhadházi tanulók számára.

 Az alapítvány kuratóriuma az általános iskolás pályázók közül Mezei Róbertnek, a Földi János Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8.a osztályos tanulójának ítélte oda az ösztöndíjat.  Mezei Róbert két tanítási nyelvű osztályba jár, kitűnő tanulmányi eredményű, példamutató magatartású tanuló, aki aktív résztvevője az iskola rendezvényeinek és a diákönkormányzatnak.

A középiskolai tanulónak szánt ösztöndíjat Lakatos Gábor, a BSZC Szilágyi Dániel Szakképző Iskola  végzős kőműves tanulója nyerte el, aki kiemelkedő iskolai teljesítményével, szorgalmával és a külső gyakorlaton végzett példamutató munkájával az iskolai közösség meghatározó tagja.

 É. Kiss Sándor fontosnak tartotta a tehetséges gyerekek tanulását, É. Kiss Sándor családja ezzel az ösztöndíjjal járul hozzá a hajdúhadházi tehetséges, szorgalmas gyerekek boldogulásához.

További sok sikert és eredményes tanévet kívánunk!

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Meghívó közmeghallgatásra

Városháza

 

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. október 14-én (csütörtökön) de. 9 órakor
a Városháza dísztermében tartandó közmeghallgatására

tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester

Napirendi pont:

1./ Beszámoló a 2021-es évben végzett munkáról.
Fejlesztési tervek és elképzelések.
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester

 

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Legszebb Konyhakertek díjátadó 2021

Kihirdették a Legszebb Konyhakertek program díjazottjait. A márciusban meghirdetett programra június 15-ig lehetett jelentkezni, s a programismertetőben az év témájának a „Szorgalom, kitartás, hűség”-et jelölték meg iránymutatásként a szervezők. A program célja egyrészről elismerni a kertművelők munkáját, másrészről pedig motiválni ismerőseiket, barátaikat, rokonaikat, hogy csatlakozzanak a mozgalomhoz és használják ki a magyar termőföld által adott lehetőségeket, s alakítsanak ki konyhakertet, ahol minél több zöldséget, gyümölcsöt, fűszer-és gyógynövényt termeszthetnek családjuk számára.

Szőllős László önkormányzati képviselő, agrárgazdasági tanácsnok és Walke Károly közfoglalkoztatási koordinátor voltak a zsűri tagjai, akiknek nehéz dolga volt, mivel a kerttulajdonosok csodaszép növényekkel, és takaros, rendezett kertekkel várták őket.

Közösségi kategóriában első helyezett lett a Hajdúhadházi Városi Óvoda Székhely Intézménye.

Normál kert kategóriában osztott díjazásban a negyedik helyezett Lovász Anna, valamint Sarkadi Gyuláné és Sarkadi Gyula lett. A harmadik legszebb normál kertért járó díjat Enyedi Zsuzsanna vehette át, míg a második helyezett Munkácsi Anikó lett. A kategória első helyének Tóth Tamás örülhetett.

Balkon kategóriában, Pénzeli Sándorné és férje Pénzeli Sándor vehette át az első helyezettnek járó díjat, míg mini kert kategóriában az Angel Szépségszalon örülhetett a nyereménynek.

A zártkerti kategória díjazottjainál sem volt könnyű dolga a zsűrinek, így negyedik helyen Balogh László, harmadik helyen Nagy Mária és Szilágyi Tibor, második helyen Ari Emma és családja, s végül, de nem utolsó sorban az első helyen Csősz Sándor végzett.   

 

Mindenkinek gratulálunk és további jó kertészkedést kívánunk!

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

„Hegedűvel és puskával”

A nagy háború elfeledett cigány katonái

“Ugy harcolt a cigány, mint egy oroszlán. A fáradalmakat a legjobban birta, igényei nem voltak, meleget vagy hideget föl sem vette, s ha verekedni kellett, nem volt vakmerőbb legény az egész ezredben. Azt akarta megmutatni, hogy a cigánynak, a mindenünnét kirugott, mindenkitől lenézett cigánynak is van hazája.”
(A cigány boldogsága, Budapesti Hirlap, 1914. november 14.)

 

Scholtz Róbert Gergely régész, történész kutatómunkájának köszönhetően az első világháború elfeledett cigány katonáinak emlékét idéző vándorkiállítás nyílt meg a mai napon a Csokonai Művelődési Házban, az EFOP-1.5.3-16-2017-00121 azonosító számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával” elnevezésű pályázat keretén belül.

Kevéssé ismert az a tény, hogy 1914-1918 között számos cigány katona küzdött a világháborúban. Mivel a Monarchiában a cigányságot társadalmi rétegként és nem önálló nemzetiségként kezelték, ezért áldozatvállalásukról, helytállásukról viszonylag keveset tudunk. A nagy háború az európai cigány történelem legsötétebb korszakának hajnala. A Monarchia hadseregében több hadszíntéren számtalan cigány katona szolgált. Az önként berukkolt, vagy kényszersorozott férfiak közül sokan nem tértek vissza. Többségük távoli harcterek és hadifogolytáborok jeltelen tömegsírjaiban alussza örök álmát. Jelen kiállítás nekik: a Nagy Háború elfeledett cigány katonáinak állít emléket.

Az ország több városában látható volt már ez a különleges tárlat, mely most Hajdúhadházra is megérkezett.

A kiállítás 2021. szeptember 29-ig lesz látható településünkön, munkanapokon  8 órától 16 óráig.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

MEGHÍVÓ

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Meghívó

MEGHÍVÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. szeptember 23-án (csütörtökön) de. 8,30 órakor
a Városháza dísztermében tartandó soros ülésére
tisztelettel meghívja Önt Csáfordi Dénes polgármester

Napirendi pontok:

1./ Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester

2./ 4/2021. (II.19.) 2021. évi költségvetési rendelet 3. módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

3./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSÜB elnöke

4./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 37/2013. (X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSÜB elnöke

5./ Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 21/2015. (IV.30.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSÜB elnöke

6./ Városközpont egy részének (12048, 12046, 10002, 10003 hrsz.) kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Szőllős László Agrárgazdasági, város- és gazdaságfejlesztési tanácsnok

7./ Hajdúhadház víziközmű rendszer 2022-2036 évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

8./ Rendkívüli önkormányzati támogatás igénylése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

9./ Döntés TOP 4.31 pályázat megvalósításáról
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

10./ Beszámoló a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkájáról
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Antal Ferenc SZCSÜB elnöke

11./ A Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

12./ A Hajdúhadházi Városi Óvoda 2021/2022. nevelési évre vonatkozó munkatervének és a hozzá kapcsolódó gyermekvédelmi munkatervnek a jóváhagyása
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Törökné Dr. Petrény Beáta jogi referens

13./ Hajdúhadház, Hunyadi u. 1. szám alatti orvosi ügyelet feladatainak ellátásához kapcsolódó ingatlan és átadott ingóságok haszonkölcsön szerződése
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

14./ Közbeszerzési eljárás lezárása Hajdúhadház közvilágításának LED korszerűsítésre, karbantartására és üzemeltetésére (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

15./ Közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás elkövetése miatt PH/6032-6/2021 számú határozat ellen érkezett fellebbezés (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Törökné Dr. Petrény Beáta jogi referens

16./ Homlokzat hőszigetelési- és felújítási támogatás visszakövetelése (zárt)
Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Fórián Albert PB elnöke

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Szőlő vásár

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy frissen szedett fehér borszőlő kapható!
Cserszegi fűszeres/Bianka
130Ft/Kg
Kékfrankos előjegyezhető.
Érdeklődni a 0630/181-5773-as telefonszámon lehet.
Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Pályázat adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
adóügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az építményadóval, magánszemélyek kommunális adójával, a helyi iparűzési adóval, mezőőri járulékkal és talajterhelési díjjal kapcsolatos feladatok ellátása. A helyi önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások behajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. Adó- és értékbizonyítványok, adóigazolások kiállítása. A rendőrség, illetve más szerv megkeresésére vagyoni bizonyítványok kiadása. Beérkezett befizetések könyvelése.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • Főiskola, felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, mérlegképes könyvelő szakképesítés; vagy gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői szakképesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatásban vagy önkormányzati adóhatósági feladatok ellátásában szerzett gyakorlat – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok másolata,
 • szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, valamint olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy az igénylésről szóló postai feladóvevény másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Tóth Judit nyújt, a 06-52-279-381-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal részére a titkarsag@hajduhadhaz.hu e-mail címen keresztül. Kérjük a jelentkezés során feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/12866/2021., valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el.  A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az adóügyi ügyintézői munkakör betöltése közszolgálati jogviszonyban határozatlan időre, hat hónap próbaidő kikötésével történne.

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Életmódtábor

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Hadházi Káposztás Napok térkép

Kedves Káposztás fanok!

A szeptember 10-12. között megrendezendő Hadházi Káposztás Napokon az alábbiak szerint lesz felosztva a vásártér.

Káposztás napok 2021 térkép

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!